Du är här

Regler för Championat

I Svenska Vorstehklubben kan man erövra fyra olika Championatstitlar med sin hund. Här visar vi reglerna för de olika championaten.

Svenskt jaktprovschampionat, SE JCh

Två 1:a pris i elitklass i Sverige.

Betyget godkänd i anlagsklass på viltspårprov.

Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

Svenskt utställningschampionat, SE UCh

Tre certifikatkvalitetspriser (Ck) erhållna i jaktkonkurrensklass (jkk) i Sverige utdelade av minst två domare.

Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.

Ett 1:a pris i öppen klass på jaktprov alternativt lägst ett 2:a pris på fullbruksprov i något nordiskt land.

Svenskt fullbrukschampionat (SE FBCh)

Två 1:a pris på fullbruksprov i Sverige.

Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

Svenskt viltspårschampionat (SE VCh)

Tre 1:a pris i öppen klass, utdelade av minst två domare

Intyg om godkänd testikelstatus eller deltagit på officiell utställning

 

Här är länken till SKK:s regler för championat:

Svenska Kennelklubben - Utställnings- och championatregler