Du är här

Nyheter korthårig vorsteh

Kramper på korthår

2019-02-08
 
Det kommer in fler och fler rapporter gällande kramper på korthåren. Vi kallar det kramper då vi ännu inte har tillräckligt med information för att kunna säga att det rör sig om EP i alla fallen. Dock är fallen så pass många att vi känner att man behöver kartlägga dessa.

Jag har under en tid kartlagt de fall av kramper som vi har fått till oss och vi kan se att det finns en "röd tråd" som man kan följa. Det är bättre att se över detta nu om det skulle behövas att vi vidtar åtgärder för att förhindra att vår fina ras får ett problem.

Vi vill därför uppmana Er att om ni har/haft en hund med kramper att maila in till oss och beskriva vad som har hänt, ålder när krampen uppstod och ev åtgärder. Eller har ni/du bara frågor/funderingar är du/ni välkommen att höra av er.

Med vänlig hälsning 
Helen Walsh, avelsråd

e-post