Du är här

Nya provanmälan

Så här anmäler du dig till prov i nya anmälningssystemet

Nu har vi lanserat nya anmälningssystemet. Här kan du se hur man skall göra för att anmäla sig till prov i det nya systemet.

Steg 1 Provkalendern på hemsidan

På vorsteh.se finns nu en ny huvudmeny Jakt- och eftersöksprov. Där kan du se alla prov som lagts upp eller välja en lokalavdelning. Både eftersöksprov och fältprov kommer att ingå i det nya systemet.

Nya prov kommer att läggas upp löpande under hösten 2020. Om ett anonnserat prov inte finns i kalendern ska man anmäla sig till det provet i det gamla systemet

Öppen för anmälan

Ute till höger om provet står om provet är öppet för anmälan eller stängt.

Alla prov kommer att öppnas tidigast 45 dagar före provet. Detta har vi infört för att betalsystemet ska fungera smidigt. I informationen om provet anges vilket datum det öppnas för anmälan och när det stängs.

Ordinarie prov

Dessa kommer att läggas upp av SVK och inledningsvis vara stängda för anmälan. De lokala provledarna kommer att lägga in resterande information och information om när provet öppnas för anmälan.

Särskilda prov

Dessa kommer att läggas upp av de lokala provansvariga eller de som har hand om hemsidan. Även här kommer provledarna att lägga till ytterligare information och hantera proven som vanligt.

Steg 2 Välj ditt prov

Provkalender ser ut så här. På denna bild är det ett testprov vi har lagt in. Klicka på det prov du valt.

Steg 3 Information om provet

Då ser du denna bild. I menyn ser du fliken Anmälan. OBS! du måste vara inloggad för att kunna se fliken och kunna anmäla dig till ett prov.

Steg 4 Anmälan

När du klickar på anmälan så visas anmälningsblanketten som ser ut så här (se bild nedan).

Först anger du om du själv ska vara förare eller om det är någon annan medlem som ska föra din hund. Om någon annan medlem ska föra hunden väljer du Annan förare och skriver namnet som då kommer upp i menyn. 

På ditt konto har du ju redan registrerat dina hundar, så det är bara att välja den du ska anmäla.

Du ska också ange den klass du anmäler dig till och medförda betyg från spår och vatten, samt datum och provort

Du behöver inte längre fylla i eller skicka med någon EG-blankett

Kom ihåg att spara registrering innan du går vidare till betalning

Steg 5 Betalning

När du sparat provet så kommer du automatiskt till betalning och som status står Klar för betalning. Klicka på betalknappen och betala med kort precis som i en vanlig e-butik. Kortuppgifterna kan sparas så att du slipper att fylla i dem nästa gång. Vi kommer enbart att ha kortbetalning för att förenkla administrationen.

Vi har också anpassat systemet så att provavgiften bara dras från ditt kort om du kommer med på provet.

Kommer du inte med, t.ex. på grund av platsbrist, så dras inga pengar från kortet även om du har betalt provavgiften.

När du har betalt kommer du att få ett mail som bekräftar att du är anmäld och har betalt avgiften. Du ser nu också att din status för provet är Väntar på bekräftelse (se mer om det nedan)

Du kommer också att få ett mail från Payson med bekräftelse på att du har betalt. Det ser ut så här.

Där står att den väntar på att säljaren ska behandla ordern. Det är standard eftersom Payson mest används av e-butiker. För oss betyder det att anmälan kommer att hanteras av provledaren.

Steg 6 Mitt konto

När du är anmäld och har betalt kommer du att se alla prov du är anmäld till under Mitt konto när du är inloggad. Du kan gå in på din anmälan och göra ev. kompletteringar (t.ex. att du är klar med eftersöksproven) eller rätta något som blivit fel.

Det är viktigt att kolla din status för provet längst ned i texten

Status - Väntar på bekräftelse

Nu står det ”Väntar på bekräftelse”. Det betyder att du är anmäld och har betalt provavgiften.

Status - Klar för deltagande

När provledaren ändrar din status till ”Klar för deltagande” så betyder det att du kommit med på provet. Du får nu ett mail som bekräftar att du kommit med på provet och först nu dras pengarna för provavgiften från ditt kort. Ändras inte status till Klar för deltagande är du inte klar för provet och inga pengar dras från ditt konto.

När du är klar för deltagande får du ett nytt mail från Payson som bekräftar att först nu dras pengarna från ditt konto eftersom du kommit med på provet. Det mailet ser ut som bilden nedan. Där står att din  order är på väg, men för oss betyder det att du är klar för deltagande på provet.

Status - Väntelista

Om provet är fullt kan du komma på en väntelista och det bekräftas med ett mail. Om du kommer med på provet får du ett mail där du uppmanas att betala provavgiften. När du gjort det ändras din status automatiskt till "Väntar på bekräftelse" och när provledaren har bekräftat att du kommer med på provet så står det "Klar för deltagande".

Radera ditt prov

Om du vill ta bort ett prov du är anmäld till så ska du göra så här. Logga in och välj Mittkonto. Där ser du de prov du är anmäld till. Klicka på visa och då ser du din anmälan. Välj Redigera och gå längst ned. Där står radera, välj det och bekräfta att du vill radera det. Inga pengar dras från ditt konto om du har status Väntar på bekräftelse. Har du redan fått Klar för deltagande så kommer provavgiften att dras från ditt konto.