Du är här

Särskilda prov 2020

På SVK Södras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

 Att arrangera ett Särskilt prov

  • Anmäl till klubben på svksodra@gmail.com senast 3 dagar före provet. Informationen går då till hemsida, samordnare och kasssör. Ange provtyp, datum, plats, auktoriserad provledare, kontaktperson och domare, antal hundar samt om provet är fullt eller har lediga platser kvar. Provtillfället publiceras här nedan.
  • Provledaren är ansvarig för att kontrollera att deltagarna har betalt provet. Deltagarna bör vid oklarheter, kunna visa upp kvitto. Anvisningar för anmälan och betalning finns under provanmälan.
  • Vid fältprov ska provledare följa och fylla i Checklista för utsatt fågel innan provet.
  • Provet ska redovisas av provledaren senast 3 dagar efter provet till Redovisare Särskilda prov Fält och Eftersöksgrenar. Info finns under funktionärer.

Det är viktigt att ha tagit del av SVK Södras information om Jaktprov, se Jaktprovspolicy. och regler för särskilda prov som finns här 

Särskilda prov Fält 2020

Datum Ort Kontakt Provledare Domare Övrigt

8 mars

Onslunda 

Niklas Öhrn 0702 777097

Cicci Landén Patrik Sjöström 6 platser Frågor kontakta Niklas Öhrn  

19 mars

Svedala

Richard Persson 0708 795263

Carl-Åke Nilsson 070 8847445 Ulf Kleist

Evtuellt plats ledig kontakta Richard

Persson Ukl, Ökl, Ekl

4 april Tomelilla Juha Åkerblom Stefan Nilsson Anders Håkansson 4 platser Fullt
8 april Södra Sandby Nils Linde Ingmar Tykesson Anders Håkansson 4 platser Fullt
18 sept Onslunda Stefan Nilsson 0708 400963 via sms

Stefan Nilsson ekl

Agneta Ericsson ukl & ökl

Patrik Sjöström 12 platser Kontakta Stefan
19 sept Onslunda Stefan Nilsson 0708 400963 via sms

Göran Lang

Anna Berg

12 platser Kontakta Stefan
20 sept Onslunda Stefan Nilsson 0708 400963 via sms Stefan Nilsson Patrik Sjöström 12 platser Kontakta Stefan
25 sept Onslunda Stefan Nilsson 0708 400963 via sms Agneta Ericsson Rikard Andersson 12 platser Kontakta Stefan
26 sept Onslunda Stefan Nilsson 0708 400963 via sms Linda Eklund Juha Åkerblom 12 platser Kontakta Stefan
7 nov Toppeladugård Juha Åkerblom 076 7892217 Cicci Landén Patrik Sjöström 4 platser fullt
8 nov Toppeladugård Robin Morgan Göran Lang Juha Åkerblom 6 platser fullt
9 nov Onslunda Stefan Nilsson Göran Lang Anna Berg Fullt
23 nov Toppeladugård Markus Bergenudd Ingmar Tykesson Juha Åkerblom Fullt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskilda prov Eftersöksgrenar; spår och vatten 2020

Datum Ort Kontakt Provledare Domare Övrigt
2 juli   Södra Sanby Nils Linde Gerd Nilsson Rickard Andersson Provet fullt
2 juli Storaryd Anna Berg 070-3551773 Elisabeth Hagman Paul Nilsson  
5 juli Storaryd Anna Berg 070-3551773 Martin Bruk Ingmar Axelsson  
10 juli Storaryd Louise Johansson 070-3626992 Lisbeth Walter Tjäder Patrik Sjöström 1 plats ledig gärna UKL
12 juli Storaryd Anna Berg 070-3551773 Anna Berg Anders Braide  
18 juli Vesslarp/Lönsboda Anders Breide L-H Strand Paul Nilsson Provet fullt 
19 juli Storaryd Anna Berg  Elisabeth Hagman Paul Nilsson Provet fullt
21 juli Blentarp Juha RF Åkerblom Cicci Lande'n Patrik Sjöström Provet fullt
22 juli Toppeladugård Robin Morgan 070-2099332 Linda Eklund Juha RF Åkerblom Provet fullt
24 juli Fogdaröd Agneta E. 070-399 97 20 Gerd Nilsson Patrik Sjöström 2 platser finns, nu FULLT!
30 juli Hermansro/Kågeröd Ingmar Tykesson Gerd Nilsson Anna Berg Fullt
4 aug Revinge Nils Linde Carl-Åke Nilsson Anna Berg Fullt
13 aug Toppeladugård Robin Morgan Linda Eklund Juha RF Åkerblom Fullt
15 aug Bjersgård/Klippan Elisabeth Hagman Ingmar Emgård Paul Nilsson Fullt
19 aug Storaryd Anders Håkansson 0733-800801 Carl-Åke Nilsson Paul Nilsson 7 hundar, fullt
24 aug  Toppeladugård Stefan Nilsson 070 8400963 Elisabeth Hagman Patrik Sjöström Fullt
25 aug Toppeladugård Sterfan Nilsson 070 8400963 Cicci Lande'n Patrik Sjöström Fullt
1 nov Toppeladugård Sten Rodenstam 073- 803 51 44 Linda Eklund Juha Åkerblom någon plats kvar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskilda prov Fullbruk 2020

Datum Ort Kontakt Provledare Domare Övrigt
27-28 sep  Höör/Tomelilla     Agneta Ericsson 070-399 97 20    Carl-Åke Nilsson                            

Peter Book & Susanne Holmquist

Fullt
31/10-1/11 Skingeröd, Storaryd, Kävlinge, Marieholm Anna Berg 070 355 17 73 Anna Berg Jan Törnquist, Thomas Olofsson, Susann Holmquist  Evt ngn plats