Du är här

Särskilda prov

På SVK Södras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

 Att arrangera ett Särskilt prov

  • Anmäl till klubben vi formulär som du hittar här och måste göras minst tre dagar före provet. Tänk på att vara ute i god tid!
  • Provledaren är ansvarig för att kontrollera att deltagarna har betalt provet. Deltagarna bör vid oklarheter, kunna visa upp kvitto. Anvisningar för anmälan och betalning finns under provanmälan.
  • Vid fältprov ska provledare följa och fylla i Checklista för utsatt fågel innan provet.
  • Provet ska redovisas av provledaren senast 3 dagar efter provet till Redovisare Särskilda prov Fält och Eftersöksgrenar. Info finns under funktionärer.

Det är viktigt att ha tagit del av SVK Södras information om Jaktprov, se Jaktprovspolicy. och regler för särskilda prov som finns här