Du är här

Värmlandsträffen - Jägartorpet 2020

På SVK Mellansvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

DESSVÄRRE INSTÄLLT PÅ GRUND AV SMITTRISK

Har du redan betalt in deltagaravgiften kan du kontakta kassören för återbetalning.

VÄRMLANDSTRÄFFEN - JÄGARTORPET 30 – 31 maj 2020

Värmlandsträffen är återkommande sedan över 40 år tillbaka och är bland deltagare otroligt omtyckt varför flertalet deltagare återkommer år efter år.

Vill Du uppleva en mycket trevlig och lärorik helg så ska Du anmäla dig till kursen 
30 – 31 maj 2020 (Pingsthelgen)

Plats

Kursen kommer att genomföras vid natursköna miljöer kring Jägartorpet Storfors, 
i östra delen av Värmland.  

Syftet med helgens träning är att vi skall förkovra oss i allmänlydnad samt apportering och naturligtvis socialt umgänge för både förare och hundar.

Anmälningsavgift

700 kr till Mellansvenskas postgiro 705410-9, glöm inte att uppge namn och att det gäller träningshelg Jägartorpet. Avgiften ska vara inbetald senast sista anmälningsdag!

Boende och mat 

Upplysningar genom Ingemar Roselin, se nedan.

ANMÄLAN och inbetalning SENAST 2020-05-20

Upplysningar och anmälan 

Ingemar Roselin.
ingemar@roselin.se


Välkommen med din anmälan till en trevlig helg i Jägartorpet!
 

Ingemar Roselin på Jägartorpet 2019