Du är här

Styrelsen SVK Mellansvenska

På SVK Mellansvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Ordförande

Tomas Jensen, tel. 070-666 23 23 e-post

Ledamot/Resultatansvarig jaktprov

Mikael Eriksson, tel. 0591-180 92, 070-204 24 48 e-post

Vice ordförande

Mårten Berg tel. 070-606 61 75 e-post

Ledamot/Sekreterare

Fredrik Andersson, tel. 070-676 43 45‬ e-post

Ledamot

Martin Eriksson, tel. 070-603 50 71 e-post

Ledamot

Marika Ericson tel. 070-746 30 48 e-post

Ledamot

Rolf Hellberg tel. 0247-40847 070-585 66 30 e-post

Suppleant

Fredrik von Essen, tel. 070-543 90 59 e-post

Suppleant

Anders Andersson, tel. 070-824 42 95 e-post


Kassör

Christina Berg tel. 0240-174 37, 070-591 37 03 e-post

Valberedning

Sammankallande: Lisa Danielsson e-post

Kristina Söderström, e-post

Per Sundström e-post

Revisorer

Ulf Aronsson

Bengt Eriksson

Resultatansvarig ordinarie-  och särskilda prov

Mikael Eriksson, tel. 0591-180 92, 070-204 24 48 e-post

Resultatansvarig viltspårprov

Carola Pettersson, tel. 070-325 08 88 e-post

Utställning

Charlotte Jenssen e-post

 

Foto: Mårten Berg