Du är här

Särskilda prov

Särskilda prov SVK Jämtland/Västernorrland

Anmälan av särskilt prov som du vill arrangera

Alla prov för alla lokalavdelningar, både ordinarie och särskilda prov, ligger nu på vorsteh.se under Jakt- och eftersöksprov.

Vill du anmäla ett särskilt prov i SVK Jämtland-Västernorrland ska du gå till formuläret Anmälan av särskilt prov. Fyll i alla uppgifter och klicka på skicka på formulärets sista sida.

Inför anordnade av särskilt prov måste Du vara väl insatt i vilka rutiner som gäller. Under tabellen över särskilda prov finns de riktlinjer som gäller för vår lokalavdelning. Glöm inte att provet måste anmälas minst 5 hela dagar innan provet ska vara. På särskilda prov gäller max 8 provdeltagare/dag.

Anmälningsavgift för provet sätts till 200,- som betalas vid anmälan. Detta tillfaller SVK Jämtland-Västernorrland. Provavgift utöver detta avtalas mellan arrangören och deltagarna och meddelas i den allmänna informationen om provet eller i PM till deltagarna.

När formuläret har skickats in lägger vi upp provet i provkalendern under SVK Jämtland-Västernorrland. När provet är klart lägger vi in dem i Resultatdatabasen och vidare till SKK.

Har du frågor, kontakta Anna Larsson via mail till svkjvvk@gmail.com

 

Så här anmäler du dig till prov

Nu ska du anmäla dig till jakt- och eftersöksprov i det nya anmälningssystemet. Det gäller både ordinarie och särskilda prov.

Jakt- och eftersöksprov - här hittar du alla aktuella och tidigare prov från alla lokalavdelningar. 

Nya provanmälan - här får du detaljerad information om hur du ska anmäla dig till prov i nya anmälningssystemet.

Viktig information till provledare som administrerar särskilda prov

Du som är provledare är den som ska administrera det särskilda provet. I anmälningssystemet på vorsteh.se tar du emot anmälningar, ger klartecken för deltagande, skriver ut katalog Där sätter domarna också sina betyg.

Här hittar du information om hur du som provledare ska arbeta i det nya systemet. Logga in på ditt konto. Gå till meny Dokument/ Nya anmälningssystemet. Bara lokalt webansvariga, provledare och domare har tillgång till denna information.

OBS! Det kan inträffa att systemet säger att du inte är behörig att läsa informationen. Klicka då på logga in överst till höger på sidan och logga in igen. Då ska du kunna se informationen.

Får du problem eller har frågor kontakta webmaster@vorsteh.se

Särskilda prov i SVK Jämtland-Västernorrland 2020

Datum Ort Provtyp Kontaktperson Telefonnummer Domare Provledare Platser kvar Övrigt
201022 Mittådalen Fjäll Jimmy Börjesson   Uli Wieser Anna Klockervold Fullt  
201011 Nyland Skog Maria Tjärnström 070 2813777 Mikael Sjöqvist Maria Tjärnström Fullt  
201008 Lillholmsjö   Barbro Jacobsson 070 372 26 30 Patric Bergström Uli Wieser Inga

 

201003

Ramundberget Fjäll Uli Wieser 070 6958159 Jim Vejby Uli och Patric Bergström 2  

200901

Mittådalen Skog Ulrika Zetterholm Vestlund 070 6086796     Fullt  

200828

Funäsdalen Eftersök Larra 0701916282 Klockervold Lars-Göran Nyhlén Fullt  

20008

Fåker Eftersök Anna Fors Ward 070-536 84 79 Jim Vejby Marie Louise Åsell Plats finns  

200816

Gideå Eftersök Petra Åberg 070 5351332     1  
200810 Indal Eftersök HansForsberg 070 5219906   Hans Forsberg Fullt

 

200808

Sveg

Eftersök Ylwa Jonasson info@fjallvittrans.com Jim Vejby Ylwa Jonasson Fullt  

200803

Oringen Eftersök Carin Byström 073 053 17 02   Carin Byström Fullt  

200803

Gideå Eftersök Maja Sjöqvist 076 8171988     Fullt  
200727 Åsarna eftersök Ylva Jonasson mail: info@fjallvittrans.com Jim Vejby

Ylva Jonasson

Marie-Louise Åhsell

Fullt  
200723 Malstabodarna eftersök Emma Svedberg 070-2483252 Fredrik Norman

Emma Svedberg

Ann-Sofie Torgnysdotter

fullt  
200722 Trångsviken Eftersök

Helena Nilsson

Tomas Andersson

helena.isse@hotmail.com Patric Bergström Helena Nilsson fullt  
200719 O-ringen eftersök Carin Byström 073-053 17 02 Per-Lars Cummings

Carin Byström

Maria Tjärnström

Fullt  
200718 Tossviken, Brunflo eftersök Patric Bergström 073-0512801 Thomas Ripha

Patric Bergström

Uli Wieser

platser kvar  
200716 Funäsdalen eftersök Lars-Göran Nyhlén   Thomas Ripha

Lars-Göran Nyhlén

Anna Klockervold

fullt  
200716 Funäsdalen eftersök Lars-Göran Nyhlén   Thomas Ripha

Lars-Göran Nyhlèn

Anna Klockervold

fullt  
200713 O-ringen eftersök Carin Byström 073-053 17 02 Anders Helsing Carin Byström fullt  
200704 Malstabodarna eftersök Annika Bergqvist  070 5422463 Fredrik Norman

Annica Berqvist

Anna Larsson

fullt  
200401 Mittådalen fjäll

Patric Bergström

vildskinnet@gmail.com

073-0512801 Uli Wieser

Anna Forsward 

Patric Bergström

fullt  
200402 Mittådalen fjäll

Patric Bergström

vildskinnet@gmail.com

073-0512801 Patric Bergström

Anna Forsward

Uli Wieser

fullt  
200404 Gräftåvallen fjäll Marie-Louise Åhsell 070-240 21 27 Uli Wieser Kent Danielsson fullt INSTÄLLT
200413 Mittådalen fjäll Lars-Göran Nyhlèn 070-1916282 Jim Vejby

Helge Larsen

Lars-Göran Nyhlèn

Fullt INSTÄLLT
200415 Rundhögen fjäll

Thomas Andersson

Göran Mattson

Thomas Andersson 070-2885997 Uli Wieser

Thomas Andersson

070-2885997

Fullt INSTÄLLT
200418 Mittådalen fjäll

Emma Floberg, 

Helena Bergman

Emma Floberg

0702690544

Thomas Ripha

Emma Floberg

0702690544

1 plats ledig  
200419 Mittådalen Fjäll

Helge Larsen

Lars-Göran Nyhlèn

Lars-Göran Nyhlèn

070-191 6282

Jim Vejby

Lars-Göran Nyhlèn

070-191 62 82

Fullt  

 

Rutin för särskilda prov hos SVK Jämtland Västernorrland

Alla särskilda prov som arrangeras inom ramen för avdelningens regi, kommer att annonseras ut på vorsteh.se under SVK Jämtland-Västernorrland under menyn Jakt- och eftersöksprov. Är provet redan fullt i samband med att provet anmälas så skrivs det in i anmälan om särskilt prov, finns det platser kvar kontaktar lämnar man öppet för anmälan. Tillgång på platser uppdateras löpande. Anmälan om särskilt prov måste ske minst 5 hela dagar innan provet, anmäls provet en måndag är möjlig första provdag samma veckas lördag.

Om jag som medlem vill gå/arrangera ett särskilt prov ska du kontrollera följande:

 • En godkänd provledare - se lista på avdelningens provledare under funktionärer på vorsteh.se/Lokalavdelning SVK Jämtland-Västernorrland
 • En jaktprovsdomare (SVK) – se lista på domare under funktionärer på vorsteh.se/Lokalavdelning SVK Jämtland-Västernorrland
 • Det ska vara 5 dagar mellan anmälan och provstart
 • Minst 3 startande hundar och minst 2 olika hundägare. Rekommendationen är att bereda plats för fler startande
 • Kostnaden för särskilda prov är 200 kr som betalas med kort vid anmälan för att anmälningen ska registreras. Detta belopp är avgiften till SVK Jämtland-Västernorrland.
 • Ytterligare kostnader avtalas mellan arrangören och deltagarna. Uppgifter om summa och betalningssätt anges i anmälan om särskilt prov eller i PM till deltagarna.

Kom ihåg att:

 • Provvilt ska ordnas
 • Tillstånd av markägare ska ordnas
 • Du får mycket information och hjälp av provledaren

Om jag är provledare för ett särskilt prov

Förutom provledarens ordinarie uppdrag enligt utbildningen ska man komma ihåg följande:

 • En fullständigt ifylld anmälan om provet (se länk ovan) ska sändas minst 5 dagar före provets genomförande (tex anmälan måndag och starta lördag = 5 dagar)
 • Kontakta domaren inför provet så att domaren får den info han behöver. Fråga hur många som domaren anser sig kunna döma vid provtillfället, tillsammans besluta om antal startande, provområde och tider mm.
 • Om domaren önskar det kan provledaren skriva ut deltagarnas anmälningsblanketter före provet.
 • Anmälningsavgiften ska vara betald och alla anälningar ska ha status Väntar på bekräftelses. När anmälningstiden gått ut ändrar provledaren statusen till Klar för deltagande för de anmälda som kommer med på provet. Övriga ska stå kvar med oförändrad status.
 • Efter genomfört prov, när domaren har satt sina betyg i systemet, kontrollerar provledaren att alla deltagande hundar har status Betygssatt. Då meddelar provledaren provredovisaren att provet är klart att överföra till resultatdatabasen.

Exempel: Ganjos Ebbex Biocados Conrad Kunshälllans Brage Funäsfjällens Tjakke Klevportens Steira.