Du är här

Utställning 2021

På SVK Bottenvikens hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

HUNDUTSTÄLLNING
SVK Bottenviken inbjuder till utställning i Piteå
SÖNDAGEN DEN 25 JULI 2021
OBS! Nytt datum
Plats: Bölebyns fotbollsplan

Domare: Peter Hoyer

Sista anmälnings - och betalningsdag: 1 juli 2021
Anmälan till utställningen:
https://vorsteh.se/anm%C3%A4lan-utst%C3%A4llning
Lokalavdelning är Bottenviken

Klassindelning:
Valp 4 - 9 månader
Junior 9 - 18 mån
Unghund 15 - 24 mån
Öppen från 15 mån
Jakt från 15 mån, kräver resultat från jaktprov.
Veteran från 8 år.
OBS! Anmälan sker till en av klasserna, efter anmälningstidens utgång är byte av klass ej tillåten. Uppfödar - och avelsklass får inbjudan till utställningen vid tillräckligt antal avkommor.

Anmälningsavgifter:
Valp -(4-9 mån), champion - och veteranklass 200 kr.
Övriga klasser 350 kr.
Avgiften betalas till bankgiro 5751-3657 alt. swishnummer 1231611136. Ange hundens namn, regnr, aktivitetsdatum och klass vid betalning.

Samtycke

I SVK/Lokalavdelningen behandlas alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen – EU 2016/79. Vid anmälan till utställningen ger deltagarna sitt samtycke att bilder med namn publiceras på Bottenvikens hemsida & Facebook för att visa aktiviteter som genomförs i lokalavdelningen.

Upplysningar:
Ann Lundgren ester2011@live.se

VÄLKOMNA!