Du är här

Särskilda prov

På SVK Bottenvikens hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Särskilda prov, notera uppdelat år!

Eftersök 20200101-20190430 20200601-20191231
Jaktprov 20200101-20190430 20200825-20191231

 

Planerade särskilda prov 2020

Datum Plats, Terräng Platser Kontakt Provledare Domare
7/7 Arvidsjaur, eftersök 6/6 Didrik Skarin 070-5258995 Carola Wallstål Mattias Larsson
9/7 Yttersta, eftersök 5/5 Ann Lundgren 070-6566340 Tobbe Burman Jonas Seger
16/7 Arvidsjaur, eftersök 6/6 Jörgen Bäcklund 070-2455062 Rolf Aho Didrik Skarin
27/7 Blåsmark, eftersök 10/10 Mattias Larsson 070-3149437 Viveka Grahn Jonas Seger
30/7 Persön, eftersök 4/5 Ingela Koskenniemi snoyran@hotmail.com Charlotte Lövbrandt Ann-helén Widén
5/8 Blåsmark, eftersök 4/5 Roger Kempainen 070-6498088 Roger Kempainen Mattias Larsson
9/8 Yttersta, eftersök 3/4 Ann Lundgren 070-6566340 Johan Öberg Mattias Larsson
12/8 Ersnäs, eftersök 5/5 Mattias Eriksson 070-322 09 28 Paul Waserbrot Jonas Seger
12/8 Öjebyn, eftersök 5/5 Cilla Sandström 073-8406627 Cilla Sandström Torulf Johnson
19/8 Persön, eftersök 4/4 Ann-Helen Widen 070-2770094 Charlotte Lövbrandt Torulf Johnson
19/8 Grundträsk, eftersök 2/6 Magnus Forslund 070-3598257 Rolf Aho Erik Gustafsson
20/8 Ersnäs, eftersök 4/5 Malin Nilsson 070-3212707 Paul Waserbrot Torulf Johnson
24/8 Lomträsk, skog 5/5 Rolf Aho r.aho1955@gmail.com Rolf Aho Robert Lundgren
15/10 Arvidsjaur, skog 3/3 Magnus Forslund 070-3598257 Roger Seppä Robert Lundgren
16/10 Långträsk, skog 3/3 Roger Kempainen 070-6498088 Carolin Engman Mattias Larsson


Priser Särskilda prov

Jaktprov UKL: 250kr

Eftersök UKL: 200kr

Jaktprov ÖKL/EKL: 350kr

Eftersök ÖKL/EKL: 300kr

 

Inbetalningar till våra aktiviteter, Bankgiro: 5751-3657 alt. Swishnr: 1231611136

Ange hundens namn, regnr, aktivitet samt datum.

Betalning via BIC/IBAN

HANDSESS / SE66 6000 0000 0007 2661 9272

Svenska Handelsbanken

Box 134

941 23 PITEÅ 

Återbetalning

Återbetalning av startavgift sker mot uppvisande av veterinärintyg, krav skall ställas 8 dagar efter avslutat prov. Administrativavgift, 50 kr.

 

ANVISNINGAR FÖR SÄRSKILDA PROV

Fastställda av SVKs styrelse 1996-06-02 (§8a), reviderade 2000-03-11 (§10h)

Ansvar m.m
Provledaren och den arrangerande lokalavdelningen är ytterst ansvariga för att prov genomförs enligt gällande jaktprovsregler. Provledaren skall vara godkänd av SVKs styrelse. Vid särskilt prov ska SVKs regler för prov på utsatt fågel uppmärksammas. Antal deltagare minst 3 hundar och 2 förare ska delta i ett särskilt prov. Provet kan genomföras i alla klasser, och kan genomföras som odelat prov eller som delat prov. SVKs jaktprovsregler ska tillämpas. Sammanblandning av odelat och delat prov i ett och samma prov är inte tillåtet.

 

Prov på annan lokalavdelnings område
Medlem i SVK kan, förutom inom den egna lokalavdelningen, även ordna särskilt prov inom annan avdelnings geografiska ansvarsområde. Det är dock alltid den arrangerande avdelningen/medlemmen som ansvarar för kontakter med domare och provledare, och som ombesörjer all administration. Arrangerande avdelning ska alltid i förväg tillfråga den lokal-avdelning där provmarken är belägen om lov att anordna provet, så att prov inte genomförs där lokalavdelning planerar eget prov. Det är av största vikt att störning av renskötsel undvikes (beslut i SVKs styrelse 3/1994, §7h.

Antalet prov per dag
Under en provdag får med samma domare, funktionärer och deltagare endast ett särskilt prov genomföras.

Anmälan
Medlem som vill anordna särskilt prov ska anmäla detta till, Martin Ström martin.strom@norconsult.com telefon 076-764 03 20 

Anmälan ska innehålla uppgifter om antal hundar, provplats, datum, domare och provledare. Vid eftersök skall provledaren finnas på plats och vid fältprov på morgonen för kontroll och upprop. Under provdagen måste provledaren finnas tillgänglig per telefon. Medlemmen ansvarar för att erforderligt tillstånd av jakträttsinnehavare inhämtas och att detta tillstånd redovisas för provledaren. Provledaren meddelar kassören tommy@ripmarkens.com vem och vilka hundar som deltog efter provets genomförande

Provet ska anmälas senast 5 dagar före första provdagen Anmälan och redovisning av provet skall ske digitalt. Deltagarna fyller i samtliga uppgifter på egenskapsblankett som skickas till provledaren för aktuellt prov. Provledaren skickar samtliga eg-blanketter till provets domare. All redovisning av provet sker digitalt och domaren skickar resultaten till provledaren. Provledaren skickar resultatet vidare till redovisaren för särskilda prov. Provet ska redovisas till SVK enligt gällande redovisningsinstruktioner.

Avgifter 
Anmälningsavgiftens storlek fastställs av respektive lokalavdelning. Se prislista under aktiviteter

Resultaten på särskilda prov ska vara Martin Ström tillhanda senast två veckor efter provdatum.