Du är här

Kommitteér

På SVK Bottenvikens hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Jaktprovskommitté: Tommy Lindström(sk), Johan Öberg, Martin Ström, Lars Hallerfors

Utbildningskommitté: Johan Öberg(sk), Christer Holmberg

Informationskommitté: Martin Ström(sk), Jan Tegelid, Lars Hallerfors

Utställningskommitté: Ann Lundgren(sk), Emma Forss, Karola Lövgren