Du är här

Särskilt prov

Särskilda prov är prov som inte är ordinarie prov arrangerade av SVK Östra. Dessa prov arrangeras av medlemmarna själva. Det som behövs är en lämplig mark att dra spår på eller gå efter fågel på, ett lämpligt vatten för vattenapporten, en domare och en provledare. Anmäl ditt särskilda prov minst fem hela dagar innan du ska ha det till den som ansvarar för de särskilda proven. Tänk på att det är trevligt att kunna erbjuda våra nya eller inte så erfarna medlemmar möjlighet att starta på prov, försök därför ha ett par platser lediga om möjlighet finns.

Lista över särskilt prov 2020.

OBS särskilda prov finns numera under Jakt- och eftersöksprov.

 

Datum

Ort

Provtyp

Provledare  

Kontaktperson

Telefon/mail

Domare

Lediga platser

12 januari
Långtora
Fältprov delat
Maria Fredriksson, Karin Olebjörk
Karin Olebjörk
Ingemar Roselin
Fullt
27 januari
Långtora
Fältprov delat
Christina Tall, Helena Thulin
Helena Thulin
073-410 86 60, helena@solvallens.se
Jörgen Rönnberg
Fullt
11 februari
Långtora
Fältprov delat 
Helena Thulin. Jonny Bergh
Helena Thulin
073-410 86 60, helena@solvallens.se
Jim Vejby
Fullt
26 februari
Långtora
Fältprov delat 
Helena Thulin
Helena Thulin
073-410 86 60, helena@solvallens.se
Kenneth Sundvall
Fullt
21 mars
Långtora
Fältprov delat
Maria Fredriksson, Eva Kits Nilsson
Cilla Sandström
Kjell Mattsson, Kenneth Sundvall
Fullt
22 mars
Långtora
Fältprov delat
Maria Fredriksson, Eva Kits Nilsson
Cilla Sandström
Kjell Mattsson, Lennart Karlsson
Fullt
5 mars
Långtora
Fältprov delat
Ingela Lindfors
Bibbi Bonorden
Mikael Holmström
Fullt
4 juli
Gålö
Eftersöksprov
Frida Aldor
Andrea Brännström
Per-Lars Cummings
Fullt
8 juli
Åkers Styckebruk
Eftersöksprov
Casimir Wrede, Helen Walsh
Casimir Wrede
070-865 36 00
Per-Lars Cummings
Lediga platser
9 juli
Gamla Uppsala 
Eftersöksprov
Ingela Lindfors,  Helena Thulin
Kristina Ogeborg
Kjell Mattsson
Fullt
15 juli
Grönsöö
Eftersöksprov
Casimir Wrede
Helen Walsh
076-876 95 22, hirvas1@gmail.com
Agneta Aldor
Fullt
23 juli Skyttorp Efftersöksprov Helena Thulin, Christina Tall Ingela Lindfors  alarangens@outlook.com Kjell Mattsson Fullt
28 juli Grönsöö Eftersöksprov Christina Tall Agneta Aldor  agneta@aldor.nu, 076-790451 P-L Cummings Lediga platser
29 juli Gamla Uppsala Eftersöksprov Anette Rönnberg Helena Thulin 073-4108660, helena@solvallens.se Agneta Aldor Fullt
1 aug Nyköping Eftersöksprov Maria Fredriksson Malin Liljeholm malin.liljeholm@outlook.com Agneta Aldor 1 plats ledig
9 aug Ålberga Eftersöksprov Maria Fredriksson, Kristina Pettersson Maria Fredriksson 072-703 53 08 Mikael Holmström Fullt
13 aug Grönsöö Eftersöksprov Christina Tall Helen Walsh 076-876 95 22, hirvas1@gmail.com Agneta Aldor Fullt
13 aug Näshulta Eftersöksprov Kenneth Sundvall Lasse Savela savelalasse@gmail.com 073-8280757 Lennart Karlsson Fullt
14 aug Gamla Uppsala Eftersöksprov Ekl Helena Thulin och Ökl Gunnar Westberg, JVVK Helena Thulin 073-410 86 60, helena@solvallens.se Agneta Aldor Fullt
19 aug Ingarö Eftersöksprov Helen Walsh Per-Magnus Sander 0707501881 permagnus@salenship.com Agneta Aldor Inställt
11 sept Skyttorp Eftersöksprov Ingela Lindfors Ingela Lindfors alarangens@outlook.com Kjell Mattson Ev ledig plats
18 sept Ålberga Eftersöksprov Maria Fredriksson, Kristina Pettersson Maria Fredriksson  072-703 53 08 Agneta Aldor Inställt
18 sept Gamla Uppsala Eftersöksprov Christina Tall Helena Thulin 073-410 86 60, helena@solvallens.se Agneta Aldor Fullt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du starta på ett särskilt prov?

Ta då kontakt med den som står som kontaktperson för det särskilda provet i tabellen nedanför. Östra har tyvärr ingen ”väntelista”, utan det är oftast kontaktpersonen för provet som har bäst koll på om platser finns på provet. Om du inte hittar information i listan över prov så kan du prova att ställa frågan i vår Facebook-grupp, ibland finns lediga platser som inte har hunnit utlysas på hemsida. Facebookgruppen heter ”Östra Vorstehklubben”.

Betalning sker på plats, helst med jämna pengar. 

På särskilda prov tar du med eget apportvilt. Tänk på att det ska vara väl upptinat till provdagen. Hör med kontaktpersonen hur de har lagt upp det på provet du vill starta.

Både föraren av hunden samt ägaren måste vara medlem i Svenska Vorstehklubben. Om så inte är fallet kommer hundens resultat att strykas.

Kostnad för att starta särskilt prov varierar mycket. Detta beror på att markägarna tar olika mycket betalt. Klubben vill ha ersättning med 200 kr per startande hund för fältprov eller eftersöksgrenarna, den betalas när du anmäler dig via vorsteh.se. Det kan även förekomma bensinersättning till domare etc. Fråga kontaktpersonen för provet hur mycket provet kommer att kosta.

Till provet ska du ta med registreringsbevis med giltig vaccination. Vid prov där vilt kan fällas ska du också ha med statligt jaktkort. Apportvilt till prov i eftersöksgrenar tas med efter överenskommelse med provledare eller kontaktperson.

Anmälan till särskilda prov

Nu läggs alla särskilda prov upp i det nya anmälningssystemet. 

Nya provanmälan - här får du detaljerad information om hur du ska anmäla dig till prov i nya anmälningssystemet.

Anordna ett prov

Anmälan av provet ska i första hand ske via mail till svkostra.medlem@gmail.com (om ni inte har tillgång till mail – per post till Ellen Vesterlund Bockens väg 4, 746 91 Bålsta).

Följand uppgifter skall skickas in vid anmälan av särskiltprov: domare, provledare, provdatum, provort, kontaktperson + mejl/telefonnummer, max antal startande hundar.

För att även ge nya medlemmar möjlighet att kunna få plats på prov så uppskattar vi om provet inte redan är fullt när ni anmäler det.

Du kommer få en bekräftelse på att ditt prov är anmält.

Har du frågor om att anordna ett särskilt prov så hör av dig till Ellen Vesterlund, 070-621 00 92. Det går ej att anmäla prov via telefon!

Prov på annan lokalavdelnings område

Medlem i SVK kan, förutom inom den egna lokalavdelningen, även anordna särskilt prov inom annan svensk lokalavdelnings geografiska ansvarsområde. Det är dock alltid den arrangerande lokalavdelningen/medlemmen som ansvarar för kontakter med domare och provledare, och som svarar för all administration.

Den arrangerande lokalavdelningen ska alltid i förväg tillfråga den lokalavdelning där provmarken är belägen om tillstånd att anordna provet, så att prov inte genomförs där lokalavdelning planerar eget prov. Berörd lokalavdelning skall ansvarsfullt medverka till att förutsättningarna för arrangemang av särskilda prov i deras område inte försvåras. Notera reglerna angående ej tillåten provtidpunkt.

Provtidpunkt

Prov får endast genomföras under de tider för särskilda prov som fastställts för aktuellt år i SVK:s jaktprovsprogram för den lokalavdelning inom vars geografiska område provet arrangeras. Prov får ej arrangeras utanför dessa tider.

Under tidpunkt(dagar) för Riksprov får enbart särskilda prov i öppen klass arrangeras

Provresultatet ansvarar provledare och domare för att det rapporteras in via vorsteh.se

Provredovisare:
Lasse Savela & Malin Savela

Maila till provredovisare på: provredovisarnaostra@gmail.com

Provredovisning via brev skickas till:
Malin & Lasse Savela
Gimgöl Västerlund
643 98 Julita

Anvisningar för särskilda prov

Se Svenska Vorstehklubbens hemsida Anvisningar för särskilda prov