Du är här

Bli medlem

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Svenska Vorstehklubben Östra är en lokalklubb inom SVK. Svenska Vorstehklubben är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben, SKK och arbetar för gemensamma mål med de raser som klubben enligt delegeringen från SKKs centralstyrelse ansvarför. 

Svenska Vorstehklubben Östra

Vi ser gärna dig som medlem i Svenska Vorstehklubben, oavsett om du har hund inom våra raser, har tänkt skaffa hund eller inte har någon just nu. Som medlem får du tidningen Svensk Vorsteh fyra gånger per år samt har möjlighet att delta på klubbens aktiviteter. Vi inom Östra avdelningen täcker de medlemmar som bor inom Stockholms, Uppsala samt Södermanland län. Om du bor inom vårt område så är du välkommen på våra aktiviteter.

Svenska kennelklubben

Genom medlemskap i SVK ingår du i Svenska Kennelklubben. För information om medlemskapinom SKKs olika klubbar och vad det innebär, gå till www.skk.se och klicka på ”Om SKK” och sedan på ”Medlemskap”. För att kunna ställa upp på t.ex. utställningar som arrangeras av andra klubbar än SVK, kan du behöva vara medlem in någon av SKKs länsklubbar (de har även vissa medlemsförmåner som tidningen Hundsport m.m.).

 

Välkommen till SVK Östra!
Ordförande
Magnus Eklund

Så här blir du medlem

När du vill bli medlem, kontakta vår Medlemsregistrator, gärna per e-post medlemsregister@telia.com.
Medlemsregistrator: Lena Karén, Brovägen 3, 376 37 Svängsta, 070-932 42 77
Ange ditt namn, dadress och telefonnummer samt namn på övriga i familjen som vill bli medlemmar. Vi vill gärna att du även anger vilken/vilka raser du äger så vårt medlemsregister blir komplett.
Därefter erhåller du en inbetalningsavi och medlemsnummer. Medlemsavgiften är 450 kronor per kalenderår för fullbetalande medlem och 100 kronor för familjemedlem.
Medlemsavgiften betalas till bankgiro 856-4056, Svenska Vorstehklubben, glöm inte ange OCR-koden när du betalar.
För betalningar från utlandet: Swift: SWEDSESS Iban: SE84 8000 0816 6107 4052 8575

Du är förstås välkommen att delta i alla SVK lokalavdelningars aktiviteter, dock brukar dom i brist på plats prioritera sina lokala medlemmar i första hand. 

För att underlätta kommunikationen med våra medlemmar uppmanar vi att skicka in din e-mail adress till  svkostra.medlem@gmail.com så får du våra utskick om aktiviteter, utbildningar.

Titta även regelbundet in på vår hemsida för att läsa reportage och kommande aktiviteter.