Du är här

Riksprovet 2020

På Riksprovet 2020s hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Aktuellt

2020-06-25

På ett styrelsemöte den 24 juni beslutade SVK:s Huvudstyrelse tillsammans med SVK Västsvenska att ställa in Riksprovet 2020.

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och SKK innebär begränsningar och därmed kan ett meningsfullt riksprov inte genomföras fullt ut. Hänsyn till våra medlemmars hälsa och risken för smittspridning var också avgörande för beslutet.

SVK Västsvenska kommer istället att arrangera Riksprovet 2021. Fjällprovet som ska arrangeras av SVK Malmfälten flyttas efter överenskommelse till 2022 och SVK Bottenviken arrangerar riksprovet i skog 2023.

Det är tråkigt att behöva fatta detta beslut, men hänsyn till egen och andras hälsa måste alltid komma i första rummet.

SVK Västsvenska undersöker möjligheterna att genomföra regionala prov istället för riksprovet, men återkommer med information om det senare här på hemsidan.

2020-05-08

Västsvenska jobbar på med att arrangerar riksprovet (fält) 1-3/10 2020
Stämmer kontinuerligt av med huvudstyrelsen/SKK om vilka regerings beslut det är som gäller.
Riksprovsgruppen //ordf.Stefan Svensson 
Länkar till  :Riksprov 2020 , allmän informationboende

2020-04-04

Västsvenskas Riksprovsgrupp jobbar vidare med planeringen av riksprovet, med ambitionen att kunna genomföra riksprovet 2020. Vi kommer att stämma av med huvudstyrelsen/SKK längre fram, om vilka direktiv som skall gälla efter den 31/5.

ordf.Stefan Svensson

 

2020-03-11

Information om Riksprovet 2020 ute på hemsidan 

http://vorsteh.se/lokalavdelning/riksprovet-2020

2020-02-12

Snillena spekulerar kan man tro. Nej, det är bara ett av Västsvenskas möten i Riksprovsgruppen inför Riksprovet 2020. Arbetet flyter på och vi kan bocka av en efter en av punkterna på listan.Grovjobbet är gjort och nu övergår vi till finslipningen av detaljerna.Mera info kommer

Från vänster: Annelie, Kristina, Björn, Bernt, Provgeneral Ewa, Ordförande Stefan, Lollo och bakom kameran Magdalena