Du är här

Kom ihåg att svara på RAS-enkäten om din hund registrerades under 2017

Nu gör vi uppföljning av Rasspecifika Avelsstrategier (RAS)

Om du registrerade din hund under 2017, men inte fått något mail kontakta:
Katarina Nordlander

Mårten Berg

Svante Morén

OBS! kolla också i dina ”skräpkorgar”, det har hänt att våra mail dessvärre hamnar där 

Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) är ett dokument där alla Sveriges hundraser kartläggs avseende population, användning, mentalitet, hälsa och exteriör. Där beskrivs också vad vi vill förbättra och/eller bibehålla och hur vi kan arbeta för att utveckla våra raser. För Svenska Vorstehklubbens (SVK) raser hittar du Rasspecifik avelsstrategi (RAS) på vår hemsida, www.vorsteh.se under respektive ras. RAS gagnar alla, såväl hanhundsägare och uppfödare, som hundägare och de som vill veta mer om rasen.

Nu görs uppföljning av RAS årligen och dessa ligger till grund för en revidering som ska göras vart femte år. Varje år följer SVK upp hundar som är ca 1,5 – 2,5 år gamla, dvs registrerade två år bakåt i tiden.

Resultaten kommer enbart att användas i uppföljningen av RAS och endast redovisas i antal, procent eller förekomst, dvs ingen enskild hund, ägare eller uppfödare kommer att nämnas.

Nu gäller det alltså hundar registrerade 2017.

Hjälp oss få in den här viktiga informationen!