Du är här

Årsmöte 2020

På SVK Malmfältens hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Enligt stadgarna ska årsmötet hållas innan mars månads utgång, men på grund av pågående pandemi har SVK  fattat beslut om att tillåta avsteg från stadgarna. SVK Malmfältens styrelse har beslutat att hålla årsmöte den 19 maj kl. 19:00. 

Hurvida det blir möte med fysisk närvaro eller digitalt deltagande återkommer vi om.