Varför exteriörbeskriva våra raser?

Våra raser är idag väldigt ojämna både vad gäller anatomi och hårlag.
Vi behöver därför ett instrument att använda som hjälp i avelsarbetet där både förtjänster och fel hos våra hundar analyseras och påvisas. 

Under beskrivningen detaljgranskas hundarna på 64 punkter från nos till svans. Allt från tänder till päls skärskådas av minst två personer varav minst en är exteriördomare. Man bedömer även hundens alla tre gångarter (skritt, trav och galopp). Det tar cirka 20-30 minuter att gå igenom varje hund.

Räcker det inte med vanlig utställning?

På en utställning är det knappt om tid (max 4-5 min/hund) och alla detaljer hos hunden kan och hinner inte granskas. Syftet med utställning är att granska resultatet av aveln, d v s föräldradjuren granskas genom att avkomman bedöms.

Det är inte självklart att den snyggaste utställningshunden som vinner på utställning är en bra avelshund. Exteriörbeskrivningen kan här fungera som ett komplement som ger en mycket mer nyanserad bedömning av hundens exteriör kopplat till den uppgift och de påfrestningar som avkomman kan komma att utsättas för vid arbete, d v s jakt.

Exteriörbeskrivningen kan göras med gott resultat redan vid 12 månaders ålder.

Vår målsättning är att resultaten ska komma att lagras i en sökbar databas för att underlätta letandet efter lämpliga och passande avelsdjur. Vi kommer även att hitta eventuella problem inom rasen som t ex dåliga pälsar, alltför tunga hundar, korta nosar etc. På så sätt undviker man att para två hundar med t ex samma fel.

Det är viktigt att standardens beskrivning av helhetsintryck får väga tungt:

Hundarnas exteriör bedöms efter FCI-standarden som är fastställd i rasens hemland Tyskland. Exteriörbeskrivningen syftar till att bedöma hundens anatomiska förutsättningar och bruksdetaljer för att klara de påfrestningar som våra allsidiga jakthundar kan komma att utsättas för vid arbete. Därför bedöms inte hundens skönhet utan den mönstras utifrån Form (Kroppsbyggnad) och Haar (Hårlag) som svarar mot de påfrestningar som hunden måste klara under jakt.

Syfte:

  • Att bedöma hundarnas funktion utifrån rasstandarden.

Mål:

  • Att exteriörbeskriva våra raser för att kunna kartlägga och utvärdera våra rasers utveckling.
  • Att förvalta och bibehålla utmärkta rastyper där även stor vikt sätts till bruksegenskaperna.
  • Att ta fram standardiserade  mätbara mått med sökbara data på exteriör för hjälp i avelsarbetet.
  • Att informera och utbilda exteriördomare, uppfödare, hundägare m.fl. om trender och förändringar inom raserna.