Datakommittén

Utveckling av SVK:s resultathantering

SVK har viktiga förändrings- och vidmakthållandearbete framför sig när det gäller resultathantering. Mer information hittar du fortlöpande på på följande länk.

Datakommittén
Andreas Nyquist, Blackstalund 307, 743 86  Bälinge, 070-542 97 60
Kenneth Sundvall (smk Lathundsgruppen)
Simon Nyström (resultathanteringsdatabasen)
Marina Skotte (smk resultathanterarna)