Kontakt

Hjälp vår exteriörkommitté

2017-11-14

Vår exteriörkommitté behöver din hjälp!

Dels efterlyser man fina bilder till SVK:s raskompendier, och dels behöver man hjälp med arbetet inför exteriördomarkonferensen 2019.

Läs mer på kommitténs sida.