Kontakt

Komplettering av resultat från "Viltspårmästaren"

2017-06-25

I samband med jubileumsmiddagen i Härnösand den 17 juni delades pris ut till de 3 främsta ekipagen medan övriga placerades på 4:e plats. En modell domarkollegiet hade beslutat sig för, men som i efterhand visade sig inte stämma överens med poängberäkningen i Jubileumskampen.
Enligt Jubileumskampens poängberäkning ska de 5 bästa ekipagen räknas in och därför har domarkollegiet nu rangordnat plats 4 och 5. De hundar som inte har rangordnats erhåller samtliga placering 6.

1 Klosterskoven's E Exxon sv Per-Åke Hellström
2 Björlias Arn fra Götaland klm Melinda Hermansson
3 Horsfjärdens SH Sky High Scarlet sv Gunhild Björne
4 Lovaktarens Birdie sv Lars-Åke Lostråle
5 Vretstugans Raska sv Kerstin Flygh
6 Rauköns Lykke klm Benny Nilsson
6 Busvizslans Famous Freya uv Eva Kits Nilsson
6 Ripuddens Bolt kh Anna-Carin Karlsson
6 Teiens Pantera khLisa Nilsson Hammarberg