Kontakt

Domarbyte Jubileumsriksutställningen

2017-06-14

Pga sjukdom görs domarbyte för korthårig vorsteh (ej valp, junior).
Britt-Marie Dornell ersätts av Paula Sunebring.
Berörda utställare kommer även att meddelas via mail.