Kontakt

Klart med vilka som tävlar om "Viltspårmästartiteln"!

2017-06-07

Nio av tio lokalavdelningar kommer att representeras i Härnösand den 16-17 juni där ?Viltspårmästaren? går av stapeln och här återfinns fyra av klubbens raser. Tyvärr kommer inte Malmfälten att delta men de övriga avdelningar representeras av:

Ripuddens Bolt, KV, förare Anna-Carin Karlsson ? Bottenviken
Horsfjärdens SH Sky High Scarlet, SV, förare Gunhild Björne ? Västerbotten
Lovaktarens Birdie, SV, förare Lars-Åke Lostråle ?Jämtland-V
Teiens Pantera, KV, förare Lisa Nilsson Hammarberg - Östra
Busvizslans Famous Freya, förare Eva Kits Nilsson, UV - Mellansvenska
Björlias Arn fra Götaland, KLM, förare Melinda Hermansson - Västsvenska
Vretstugans Raska, SV, förare Kerstin Flygh - Småland-Österg
Rauköns Lykke, KLM, förare Benny Nilsson - Gotland
Klosterskoven?s E Exxon, SV, förare Per-Åke Hellström - Södra