Nyhetsarkiv

 • 2017-06-14
  Domarbyte Jubileumsriksutställningen

  Pga sjukdom görs domarbyte för korthårig vorsteh (ej valp, junior). Britt-Marie Dornell ersätts av Paula Sunebring. Berörda utställare kommer även att meddelas via mail.

 • 2017-06-11
  Antal hundar per klass Jubileumsriksutställningen

  På Riksutställningsarrangerande SVK/Jämtland-Västernorrlands hemsida kan man förutom karta över Härnösand även under "Senaste inlägg" se antal hundar per klass och bild på pokaler och vinnartäcken. Gå

 • 2017-06-09
  PM Härnösandsutställningen

  PM för Härnösandsutställningen, samt aktivitetsområdet hittar du i följande länkar.

 • 2017-06-07
  Klart med vilka som tävlar om "Viltspårmästartiteln"!

  Nio av tio lokalavdelningar kommer att representeras i Härnösand den 16-17 juni där ?Viltspårmästaren? går av stapeln och här återfinns fyra av klubbens raser. Tyvärr kommer inte Malmfälten att delta

 • 2017-06-06
  Svensk fana!

  Jubileumsåret till ära ansökte SVK för ca 2 år sedan om ?Svensk Fana? vilken delas ut på Sveriges Nationaldag. Endast föreningar, organisationer och motsvarande kan ansöka om fanan och SVK tillhörde e

 • 2017-06-05
  Uttagning till VM 2017

  VM 2017 går i Frankrike. Uttagning äger rum tisdag 26/9 på Långora. Sista anmälningsdag 1 september. Vidare upplysning: Dag Teien, 070-369 33 36, nurmi1@mac.com.

 • 2017-06-04
  Nytt utseende på huvudstyrelsen!

  I samband med SVKs fullmäktigemöte den 3-4 juni fick huvudstyrelsen ett delvis nytt utseende med Gerd Nilsson (SVK/Södra) och Katarina Farm-Nordlander (SVK/Jämtland-Västernorrland) som nytillkomna led

 • 2017-05-20
  Problem med webadressen www.riksprovet.se

  För närvarande verkar det vara problem att komma fram till hemsidan för RIksprovet 2017 via adressen www.riksprovet.se. Sidan går dock också nå via adressen https://svk.headsite.se/

 • 2017-05-14
  Underlag till SVK fullmäktige 2017

  De underlag som skickats till lokalavdelningarna och deras fullmäktigedelegater finns nu också publicerat på hemsidan.

 • 2017-05-07
  Vår i bildspelet!

  Naturen vaknar och träningssäsongen närmare sig på allvar. Trots det råder koppeltvång 1 mars - 20 augusti och vi får anpassa oss efter det! Fotografer denna gång är Ola Edenborg och Tom Ringholm.

 • 2017-04-30
  Uppdaterad provledarutbildning

  Dokumenten rörande provledarutbildning har uppdaterats. Samtliga provledare inom SVK uppmanas gå in och uppdatera sig. Nytt är bland annat att provledaren ska samla in, och skyndsamt sända, av domar

 • 2017-04-09
  Årets hundar 2016!

  Vinnarna av vandringspriserna för 2016 har publicerats. Bilder uppdateras allt eftersom de kommer in. Grattis till alla fina prestationer!

 • 2017-04-07
  Fullmäktige 2017 - kallelse

  Kallelse till SVK:s fullmäktige 2017 har skickats till samtliga lokalavdelningar och fullmäktigedelegater/-suppleanter.

 • 2017-03-30
  Uppfödare som sponsrar 100-årsjubileet!

  Vad vore en klubb utan sina uppfödare? Klicka på länken och se vilka de är som sponsrar vårt jubileum!

 • 2017-03-21
  Fullmäktige 2017 - inkomna motioner

  Inkomna motioner till SVK:s fullmäktige 2017 har publicerats på hemsidan. Övrig information publiceras allt eftersom den blir tillgänglig.

 • 2017-02-27
  Obetalda medlemsavgifter

  Vi vill påminna alla som ännu inte betalt sin medlemsavgift att göra det. Ni kan inte delta på prov, utställning eller övriga klubbaktiviteter om ni inte erlagt medlemsavgiften.

 • 2017-02-15
  Doggy, Bozita Robur ny huvudsponsor

  SVK och Doggy AB har tecknat ett samarbetsavtal med innebörden att Doggy AB ska vara SVK:s huvudsponsor inom djurfoder. Bozita Robur kommer genom sitt sponsorskap stödja SVK:s 100-årsjubileum, provver

 • 2017-02-15
  Uppdaterade egenskapsgrafer

  De dokument som visar trender för några jaktprovsegenskaper för Kleiner münsterländer, Korthårig vorsteh, Strävhårig vorsteh och Ungersk vizsla (korthårig) har uppdaterats och inkluderar nu statistik

 • 2017-02-15
  Dansk Münsterländer Klub: Inbjudan till vårprov 1/4 och 2/4

  Dansk Münsterländer Klub bjuder in till vårprov 1 och 2 april i Horsens.

 • 2017-01-25
  Europacup för kontinentala stående fågelhundar, Kroatien

  Europacup arrangeras i Kroatien 27 februari till 3 mars. För mera information ring Dag Teien, 070-369 333