Du är här

Avgifter

Provavgifter 2020
 

Fältprov ordinarie: 550kr 

Eftersöksgrenar ordinarie: 300 kr

Odelatprov (fält/skog och eftersöksgrenar i samma prov): 550 kr

Särskilda prov (fält och eftersöksgrenar, fullbruk): 250 kr 
(Kostnad för domare och marken tillkommer.)

Viltspårprov ordinarie: 350kr

Särskilt Viltspår: 200 kr (Kostnad för domare och marken tillkommer.)

Utställning:  Valp/veteran: 200 kr Övriga: 300 kr

Fullbruksprov: 800 kr 

Update:2019-03-01

Postgironummer:  72 62 14-0

Swishkontonummer: 123-2635704
 

Inbetalning från utlandet:
IBAN:SE3495000099603407262140
Bic/Swift : NDEASESS Nordea Bank Sweden SE10571 Stockholm