Du är här

Träning - Häggnäs 4/8

Fokus kommer ligga på:

  • Lydnad med varierande störning från bl.a voljär och duvor
  • Stadgeträning
  • Grunderna i apportering
  • Apportering med störning

Max antal deltagande hundar är 10 stycken. Kostnad är 300 konor per ekipage. Medlemskap i SVK krävs.

Klubben håller med vilt och sprättburar. Anmälan och betalning senast 2/8.

Anmälan görs till Karolina Fransson, mailadress ka_fn@hotmail.com

Betalning sker antingen till klubbens swishnummer 1230055418 eller Plusgirokonto 67522-3. Märk betalning med aktivitet, datum och namn. Ex. Tr.d, 4/7, K Karlsson.

PM med mer info kommer efter anmälan.