Du är här

Anmälan/avgifter

Anmälningsavgifter

Utställning

Valpklass 4 – 9 månader och veteranklass 250 kr, övriga klasser 350 kr.

Jaktprov

Eftersök: UKL för medlemmar i SVK/Västerbotten 25 kr; för övriga i UKL 300 kr. För ÖKL och EKL 325 kr.

Fält: UKL 300 kr, ÖKL och EKL 375 kr.

Särskilda prov

För särskilda prov är anmälningsavgiften 250 kr för samtliga klasser dock exklusive kostnader för domare och mark.

Ordinarie jakt-/eftersöksprov och utställning

Alla anmälningar till våra ordinarie jakt- och eftersöksprov samt utställningen skall ske via internetanmälan.

Information angående anmälan till jakt- eller eftersöksprov finns på vorsteh.se. Till jakt- eller eftersöksprov anmäler du dig med följande formulär. OBS! Elektroniskt ifylld egenskapsblankett måste bifogas!

Till utställning anmäler du dig med följande formulär.

Anmälan ska ske senast två veckor före ordinarie eftersök och tre veckor före ordinarie jaktprov samt utställningar om inte annat utannonserats.

OBS! En anmälan för varje provdag! Glöm inte att ange din e-mailadress eftersom eftersom kvittens och PM skickas med epost.

Betalning för ordinarie jakt-/eftersöksprov och utställning

Anmälningsavgift ska vara SVK/Västerbotten tillhanda senast två veckor före ordinarie eftersöksprov och tre veckor före ordinarie jaktprov och utställning om inte annat annonserats.

Avgiften sätts in på plusgirokonto 675 22 - 3. Vi har också Swish med nummer 1230055418
För betalningar från utlandet: IBAN SE45 9500 0099 6026 0067 5223. BIC-kod (SWIFT-adress) NDEASESS.

Ange om möjligt på inbetalningen typ av aktivitet (ord/särsk/utst/trivsel/kurs etc), plats för aktiviteten, (förkorta gärna), datum (dag och månad), hundens namn och registreringsnummer. Finns det utrymme för ägarens namn (initialer för förnamnet och fullständigt efternamn), så skriv in det också! 

Exempel: ord, Lse, 15-16/9, Gatukorsningens Karo, S24420/2010, E Karlsson

Särskilt prov

För särskilda prov gäller att anmälan av provet skall ske senast 4 dagar före första provdagen till:

Lennart Andersson
Tobacka 39
911 93 Vännäs
0935-124 88

Anmälan och betalning till särskilt prov

Anmälan sker direkt till kontaktperson/provledare. När kontaktperson/provledare bekräftat anmälan kan egenskapsblankett:

  • om den fyllts i elektroniskt mejlas till kontaktperson/provledare eller
  • överlämnas till kontaktperson/provledare, före provstart, eller
  • ifyllas på plats, före provstart. Provledaren tillhandahåller tomma blanketter.

Elektroniskt ifyllda egenskapsblanketter underlättar arbetet för våra provredovisare. Instruktioner finns på SVK:s hemsida.

Betalning sker till Swich 1230055418, eller enligt överenskommelse med kontaktperson/provledare, dock före provstart.

Begränsning av deltagare

Vid maximerat antal deltagare sker begränsning enligt följande principer:

  1. Anmälnings- och betalningsdatum.
  2. Ej lokalklubbmedlemmar.
  3. Lottning mellan i rätt tid anmälda och betalande deltagare.

Det betyder att om det är fler anmälda än antalet platser så lottas ALLA platser, oavsett när anmälan skedde. Detta innebär att du tyvärr kan bli utan plats trots anmälan långt före anmälningstidens utgång.

Återbud

Vid återbud på grund av skada, sjukdom etc. med veterinärintyg kommer en administrativ avgift på 50 kr att behållas av klubben. Vid övriga återbud återbetalas inte anmälningsavgiften. Meddela kassören vilket kontonummer som pengarna ska sättas in på.

Praktiska frågor om våra arrangemang besvaras av respektive kontaktperson.