Du är här

Viltspårprov 2020

I SVK Södra gillar vi Viltspår!

Av Vorstehklubbens alla avdelningar är det vi i Södra som är mest aktiva vad gäller viltspårprov, ca 400 st per år! Även andra hundförare/ickemedlemmar som vill gå viltspårprov med sin hund kan göra det via vår klubb, dvs även med andra hundraser.

 

Om du ska/vill gå ett viltspårprov i SVK Södra:

  • Tag kontakt med en viltspårdomare och/eller samordnare för viltspårproven. Se förteckning under Funktionärer. 
  • Du ska vid anmälan uppge din hunds namn, registreringsnummer och klass.
  • Betalning sker på plats. 350 kr/ekipage.
  • Domaren har blankett/protokoll och skickar resultatet vidare till redovisaren av proven. 

_________________________________________________________________________________________________

I SVK Södra har vi även varje år ett viltspårprov för flera deltagare, som anordnas av klubben.

Det går av stapeln den 10 maj och innebär även uttagning till representant till SKVs Viltspårmästaren. 

Alla klasser. Provet är öppet även för andra raser än Vorstehklubbens.

Betalning på plats, 350 kr/ekipage.

Anmälan till Martin Bruck senast 22 april. Anmälan/mail ska innehålla:

  • hundens fullständiga namn
  • hundens fullständiga registreringsnummer 
  • förarens fulständiga namn
  • klass, Anlag eller Öppen

Provet innebär även uttagning (bland Vorstehraserna) av representant till Årets Viltspårmästare SVK 2020 samt möjlighet att få inteckning i SVK Södras vandringspris. Meddela i anmälan om du önskar vara del i uttagningen. 

Grillen finns med; korv och dryck finns till försäljning.

Frågor besvaras av Martin Bruck k.martin.bruck@gmail.com