Du är här

Viltspårprov

I SVK Södra gillar vi Viltspår!

Av Vorstehklubbens alla avdelningar är det vi i Södra som är mest aktiva vad gäller viltspårprov, ca 400 st per år! Även andra hundförare/ickemedlemmar som vill gå viltspårprov med sin hund kan göra det via vår klubb, dvs även med andra hundraser.

 

Om du ska/vill gå ett viltspårprov i SVK Södra:

  • Tag kontakt med en viltspårdomare och/eller samordnare för viltspårproven. Se förteckning under Funktionärer. 
  • Du ska vid anmälan uppge din hunds namn, registreringsnummer och klass.
  • Betalning sker på plats. 350 kr/ekipage.
  • Domaren har blankett/protokoll och skickar resultatet vidare till redovisaren av proven. 

_________________________________________________________________________________________________

I SVK Södra ha vi varje år ett viltspårprov som anordnas av klubben.

12/5 2019 med uttagning till representant till Viltspårmästaren. Se under provresultat. 

Alla klasser. Provet är öppet även för andra raser än Vorstehklubbens.

Betalning på plats, 350 kr/ekipage.

Anmälan till Martin Bruck på mail nedan senast 24/4.  Anmälan/mail ska innehålla:

  • hundens fullständiga namn
  • hundens fullständiga registreringsnummer 
  • förarens fulständiga namn
  • klass, Anlag eller Öppen

Provet innebär även uttagning (bland Vorstehraserna) av representant till Årets Viltspårmästare SVK 2019 (i Herrfallet) samt möjlighet att få inteckning i SVK Södras vandringspris. Meddela i anmälan om du önskar vara del i uttagningen. 

Grillen finns med; korv och dryck finns till försäljning.

Frågor besvaras av Martin Bruck k.martin.bruck@gmail.com