Du är här

Vandringspriser mm

Vandringspriser och priser i SVK Södra

Här presenterar vi klubbens Vandringspriser och övriga priser som våra aktiviteter genererar samt givetvis vilka som fått priserna genom åren. Priserna delas ut vid aktuell aktivitet eller vid årsmötet. Vandringspriser ska lämnas till pokalfogde i samband med Medlemsmöte i november eller allra senast 31 januari.
Ni som haft ett vandringspris under något år och önskar ett diplom som minne av det, kan kontakta Pokalfogde Agneta Ericsson, så ordnas det.

 

Vandringspriser

 

Alla klasser

 

Klubbmästerskap.

Keramikhöns.

Priset är instiftat av Madeleine och Nils Linde 2007.
Klubbmästerskap genomförs årligen enligt styrelsens bestämmande. Vandringspriset består av ett rapphönspar i keramik med tillhörande trälåda. Priset tilldelas den hund som i samband med Klubbmästerskapet uppvisat högst jaktliga effektivitet oaktat ålder. Tagningar på hårvilt skall medräknas som vanliga fågeltagningar. Från och med 2011 koras utöver Klubbmästare även en i "unghundsklass" som under ett år får ha varsin av de två keramikhönsen.

År Hund Förare
2008 Figo Bertil Olsson
2009 Greta  Kjell Björne
2010 Aha Lt Jäkel Åke Sjöström
2011  

Unghund: Lillös Sibelle 

Vuxen: Aha Lt Jäkel

Per Åsheim 

Åke Sjöström

2012

Unghund: Diesel

Vuxen: Berlioz

Magnus Möller

Nils Linde

2013

Unghund: Ljungbookens Bamse

Vuxen: Stenbitens Dollar

Christer Malm

Christina Jeppsson

2014

Unghund: Stenbitens B Hedda

Vuxen: Stenbitens Dollar

Bertil Axelsson

Christina Jeppsson

2015

Unghund: Jazzamarkens Messi

Vuxen: Avenbokens Ockie

Bo Andersson

Bengt Nilsson

2016

Unghund: Michrima Flinga

Vuxen hund: Stenbitens Stella

Louise Johansson

Arne Herrlin

2017

Unghund: Paulssons Ask

Vuxen hund:  Michrima Flinga

Martin Olsson

Christo Mostert

2018

Unghund: Trubadurens MS Mac C 

Vuxen hund:  Brevillaqua Gast

Linda Eklund

Tommy Wingren

2019    

 


Skåneprovet.

Jubileumskniv. Den tyska knickern. Instiftat av Martin Bruck 2015.
Den tyska kniven tilldelas den hund som erövrat högsta poäng oavsett klass på SVK Södras årliga Skåneprov (eller det prov som anordnas istället för detta). Vid lika poäng tilldelas priset den hund som har Viltspårmeriter. Därefter den yngsta hunden. Priset ska delas ut vid/ i samband med det årliga Skåneprovet alternativt SVK Södras årsmöte.
Priset skall vandra tio gånger och delas ut första gången 2015 i och sista gången 2024. Priset tillfaller för alltid den förare som har flest inteckningar när 10 år/gånger har gått. Vid lika inteckningar premieras den högsta sammanlagda poängen. Förare och hund skall tillhöra SVK Södra. Gravyrbricka medföljer kniven där det på klubbens bekostnad graveras in hundens namn, förarens namn och poäng.

År Hund Förare
2015 Pimen’s Aron Patrik Nilsson
2016 Horsfjärdens SH Black Jack Ingmar Axelsson
2017 Hedängen Nala Juha Åkerblom
2018 Horsfjärdens SH Black Jack Ingmar Axelsson
2019    

 


Mats Hedbergs vandringspris.

Instiftat av Mats Hedberg 1981. Kvinnliga förare.
Tilldelas bästa kvinnliga förare på jaktprov och viltspår. Endast medlem bosatt inom SVK Södra äger rätt att tävla om detta pris. Proven skall vara anordnade av SVK Södra. Bästa resultat under året från jaktprov och viltspår räknas enligt nedanstående poängtabell. För inteckning fordras att hunden klarat godkänt, ordinarie jaktprov. Viltspår ej obligatoriskt. Resultatet från flera förda hundar med godkänt jaktprov får sammanräknas. POÄNGTABELL: Jaktprov = prispoäng + för Ekl 25 poäng. Viltspår, högsta klassen med HP 100 p, 1:a pris 90 p, 2:a pris 70 p, 3:e 60 poäng. Anlagsklass, godkänt med HP 50 p, godkänt 40 p. Priset är vandrande tills tallrikens framsida är fullgraverad, då den för alltid tillfaller den förare som har flest inteckningar. Vid lika antal inteckningar, avgör högsta sammanlagda poängsumma. Vid lika antal poäng avgör erövrade 1, 2 eller 3:e pris. 

År Hund Förare
1981 Asco Ann Svensson
1982 Bizze Pirkko Sjöström
1983-1989 ej utdelat  
1990 Römöllans Rex Annely Persson*
1991 ej utdelat  
1992 Römöllans Rex Annely Persson**
1993 Skogs Accra Anna Berg*
1994 Römöllans Rex Annely Persson***
1995 Skogs Aria Anna Berg**
1996 Stensäters Cello Åsa Sandström
1997 Skogs Gry Anna Berg***
1998 Skogs D-Strippa Annely Persson****
1999 ej utdelat  
2000 Skogs Gry Anna Berg****
2001 Skogs Gry Anna Berg*****
2002 Torpvägens If Lotta Andreasson
2003 Vargvilans Rummel Susanne Gulin
2004 Kaptensbergets Luna Anna Berg******
2005 ej utdelat  
2006 Skogs Ivra Anna Berg*******
2007 Vets Ida Hillevi Holmgren
2008 Skådalas Isak Eva Björk*
2009 Skådalas Isak Eva Björk**
2010 Skogs Kvittra Anna Berg********
2011 Skådalas Isak Eva Björk***
2012 Stebas Partridge Point Martina Levin
2013 Michrima Chili & Michrima Douglas Elisabeth Hagman
2014 Skogs Lexus Lisbeth Wallter Tjäder*
2015 Brevikens Gördis Agneta Ericsson
2016 Michrima Filippa Elisabeth Hagman
2017 Skogs Myra Lisbeth Wallter Tjäder**
2018 Skogs Myra & Skogs Lexus Lisbeth Wallter Tjäder***
2019    

 


Tommy Olssons minnespris. 

Instiftat av familjen Kehler 2015. Korthårig Vorsteh
Utdelas årligen till bästa korthåriga vorsteh oavsett klass som vid SVK Södras årliga Skåneprov erhållit högsta totalpoäng. Hunden skall ha erhållit lägst Excellent vid utställning samt lägst Godkänd Anlagsklass vid viltspårprov. Vid lika poäng tilldelas priset den yngsta hunden. Förare och ägare skall vara medlem i SVK Södra.

Priset år en tavla i keramik, gjord av Kerstin Olsson, Höganäs.

År Hund Förare
2014-2015 ej utdelat  
2016 Michrima Filippa Elisabeth Hagman
2017 Michrima Flinga Christo Mostert
2018 ej utdelat  
2019    

 


Jubileumspriset SVK 100 år.

Instiftat av SVK Södra 2018
Priset uppsatt 2018 efter att SVK Södra erövrat 2: a platsen i Jubileumskampen i samband med SVK:s 100 års jubileum. (Relief skänkt av Pia & Tom Ringholm till SVKs Jubileumskamp).
Priset skall vandra under åren 2018 – 2027 och tilldelas föraren som under åren erövrat högsta poängsumma efter särskild tabell (se nedan) på av lokalavdelningen anordnade ordinarie prov och utställningar. Deltagande i minst två av disciplinerna krävs och endast ett prov per disciplin får räknas. Pristagaren skall tillhöra SVK Södra. Priset tillfaller den förare som erhållit flest inteckningar, vid lika antal inteckningar avgör högsta sammanlagda poäng under perioden, om lika även där går priset till den yngsta hunden.


Jaktprov           
Sammanlagda poängsumman av de fyra olika delgrenarna t.ex. F 8, V 5, S 10, A 7 ger 30 poäng, ingen skillnad beroende på ukl, ökl och ekl
Fullbruksprov
1:a pris 30 poäng, 2:a pris 25 poäng och 3:e pris 20 poäng.
Viltspårprov
Godkänd anlagsklass ger 7 poäng, 1:a pris ökl ger 10 poäng, 2:a pris ökl ger 9 poäng och 3:e pris ökl ger 8 poäng.
Utställning
BIR eller BIM ger 10 poäng, ck ger 9 poäng, excellent ger 8 poäng, very good ger 7 poäng och good ger 6 poäng.
År Hund Förare
2018 Trubadurens T-Bone Walker Linda Eklund
2019    

 


 

Elitklass

Silverhunden.

Instiftat av SVK Södra 1978.
Ständigt vandrande enligt protokoll 1978-08-12. Priset utdelas till ägare av vinnande hund i Ekl vid SVK Södras ordinarie odelade jaktprov, dock med lägst betyg åtta i alla grenar. Vid lika poäng avgör domarekollegiet. Pristagaren erhåller ett särskilt diplom med foto av Silverhunden.

År Hund Förare
1981 ej utdelat  
1982 Julius Caesar Erik Lynne
1983 ej utdelat  
1984 Luna Folke Persson
1985 Ranja Bjarne Reenskaug
1986-1987 ej utdelat  
1988 Vira Herbert Birkler
1989 ej utdelat  
1990 Alkärrets Arrac Knut Bergström
1991 Sniff Birger Knutsson
1992 Fjedurs Triss Bo Hjertén
1993 Fältgårdens Bonus Ulf Johansson
1994 Römöllans Rambo Karl-Ingvar Ekwall
1995 Stensäters Circus Sten Rönnerling
1996 Nitro express Mikael Tham
1997 Pimens Emi Richard Persson
1998 Skogs Effe Peder Andersson
1999 Turba Bengt Nilsson
2000 ej utdelat  
2001  Zimremarkens Exx Karl-Ingvar Ekwall
2002 ej utdelat  
2003 Pimens Gina Richard Persson
2004 ej utdelat  
2005 Jack Ingmar Axelsson
2006 Jack Ingmar Axelsson
2007 Stenbitens Ess Sten Rönnerling
2008 Gandalf Malin Persson
2009 Zindyrella  Sten Rönnerling
2010 Claesbon´s Quick Road Rikard Andersson
2011 Skådalas Isak Eva Björk
2012 Lillös Sibelle Per Åsheim
2013 Trollängens S Krut Conny Andersson
2014 Avenbokens Nelly Anders Håkansson
2015-2018 ej utdelat