Du är här

Särskilda prov 2020

 Att arrangera ett Särskilt prov

  • Anmäl till klubben på svksodra@gmail.com senast 3 dagar före provet. Informationen går då till hemsida, samordnare och kasssör. Ange provtyp, datum, plats, auktoriserad provledare, kontaktperson och domare, antal hundar samt om provet är fullt eller har lediga platser kvar. Provtillfället publiceras här nedan.
  • Provledaren är ansvarig för att kontrollera att deltagarna har betalt provet. Deltagarna bör vid oklarheter, kunna visa upp kvitto. Anvisningar för anmälan och betalning finns under provanmälan.
  • Vid fältprov ska provledare följa och fylla i Checklista för utsatt fågel innan provet.
  • Provet ska redovisas av provledaren senast 3 dagar efter provet till Redovisare Särskilda prov Fält och Eftersöksgrenar. Info finns under funktionärer.

Det är viktigt att ha tagit del av SVK Södras information om Jaktprov, se Jaktprovspolicy

Särskilda prov Fält 2020

Datum Ort Kontakt Provledare Domare Övrigt

8 mars

Onslunda 

Niklas Öhrn 0702 777097

Cicci Landén Patrik Sjöström 6 platser Frågor kontakta Niklas Öhrn  

19 mars

Svedala

Richard Persson 0708 795263

Carl-Åke Nilsson 070 8847445 Ulf Kleist

Evtuellt plats ledig kontakta Richard

Persson Ukl, Ökl, Ekl

4 april Tomelilla Juha Åkerblom Stefan Nilsson Anders Håkansson 4 platser Fullt
8 april Södra Sandby Nils Linde Ingmar Tykesson Anders Håkansson 4 platser Fullt

 

 

 

 

 

 

 

Särskilda prov Eftersöksgrenar; spår och vatten 2020

Datum Ort Kontakt Provledare Domare Övrigt
2 juli   Södra Sanby Nils Linde Gerd Nilsson Rickard Andersson Provet fullt
2 juli Stora Ryd Anna Berg 070-3551773 Elisabeth Hagman Paul Nilsson  
5 juli Stora Ryd Anna Berg 070-3551773 Martin Bruk Ingmar Axelsson  
10 juli Stora Ryd Louise Johansson 070-3626992 Lisbeth Walter Tjäder Patrik Sjöström 1 plats ledig gärna UKL
12 juli Stora Ryd Anna Berg 070-3551773 Anna Berg Anders Braide  
           

 

 

 

 

 

 

Särskilda prov Fullbruk 2020

Datum Ort Kontakt Provledare Domare Övrigt