Du är här

Anmäla till prov & utställning

Klubbens prov och utställning

Du som ska starta på ett av klubbens prov eller utställning gör det genom anmälningsförfarandet via vorsteh.se.

Nu har vi lanserat det nya anmälningssystemet och med det försvinner den krånglande EG-blanketten! Här hittar du alla prov Jakt- och eftersöksprov. Läs mer om hur du anmäler dig till prov under Nya provanmälan som finns i huvudmenyn.

 

Betala in på SVK Södras Bankgiro 5144-8835. Märk inbetalningen så att den med lätthet kan identifieras av kassör, dvs med provdatum, hund etc.

Det är viktigt att du har tagit del av SVK Södras information om Jaktprov och utställning,  se Jaktprovspolicy.

 

Payments from abroad

Vid betalning från annat land/payments from abroad: 
IBAN: SE55 8000 0831 3907 4120 0083
BIC: SWEDSESS
För utlandsregistrerade hundar ska ägaren skicka en kopia på stamtavla/send a copy of the pedigree, till ansvarig.

 

Anmälningsavgifter (ordinare) av klubben anordnat prov eller utställning

Fältprov, odelat: 600 kr
Fältprov delat: 500 kr
Sena Elit (EKL): 550 kr

Fältprov till Frisks minne, red pris för Södras medlemmar:  300 kr

Fullbruksprov: ca 1000 kr
Eftersöksgrenar: 300 kr
 
Viltspårprov, alla betalas på plats: 350 kr
 
Utställning; valp, veteran, Champion: 175 kr
Utställning övriga klasser: 350 kr
 

 

Särskilda prov anordnade av medlemmarna själva

  • Ta kontakt med kontaktpersonen för provet om det finns platser kvar, eller om du kan stå som reserv. Se lista under Särskilda prov.
  • Skicka EG-blankett till provledaren (ej via vorsteh.se). 
  • Arrangerandet och dess kostnader för domare, provledare, mark och apportvilt delas mellan deltagarna utöver avgifter till klubben. Ifylld EG-blankett  ska vara provledaren tillhanda inför provet. Hör med denne var du skickar den.
  • Sista betalningsdag infaller 3 dagar innan provet. SVK Södras Bankgiro 5144-8835 Ange på inbetalningen till vilket prov, datum och för vilken hund. Tag alltid med kopia på betalning för att kunna visa provledaren att du betalt.

Startavgifter särskilda prov

Fältprov 350 kr
Eftersöksgrenar 300 kr
Fullbruksprov 350 kr

 

Rörliga viltspårprov

  • Tag kontakt med en viltspårdomare och/eller samordnare för viltspårproven. Se förteckning under Funktionärer. Du ska vid anmälan uppge din hunds namn, registreringsnummer och klass.
  • Betalning sker på plats. 350 kr/ekipage.
  • Domaren har blankett/protokoll.