Du är här

SVK Mellansvenskas provprogram 2020

 

Datum  Ort  Provtyp Domare Provledare Sista anmälningsdag
2020-07-11 Sävsjön Eftersöksprov  Per Sundström Marika Ericson, Mikael Eriksson  
2020-07-25 Karlstad  Eftersöksprov       
2020-08-01 Sollerön Eftersöksprov  Ulf Aronsson, Lisa Danielsson Kristina Söderström  
2020-09-05 Hällefors Jaktprov - skog, delat Peter Book, Roger malmqvist    
2020-09-06 Hällefors Jaktprov - skog, delat Peter Book, Roger malmqvist    
2020-10-10 Värmland Jaktprov - fält, delat Joakim Sköld Eva Norgren Holst  
2020-10-11 Värmland Jaktprov - fält, delat  Joakim Sköld Eva Norgren Holst  

 

Anmälan till prov

Välj vilket prov du vill delta på. Gå till - SVK Provanmälan - där ser du hur man anmäler sig till provet.

Du kan anmäla samma hund flera dagar under en jaktprovshelg, men de ska behandlas som separata prov. 
En anmälan för varje dag. Var noga med att skriva det datum du önskar starta och använd en blankett per provdag. 

Se ytterligare information på Anvisningar anmälan prov/utställning 

Avgifter

Eftersöksprov 250,- Spår och vatten
Jaktprov 550,- Delat prov/Skog, Fjäll, Fält
Fullbruksprov 900,-  

 

Anmälningsavgiften betalas in på pg. 70 54 10-9 (eller bg 5553-8920)

På inbetalningstalongen ska provdatum, plats, hundens reg.nr och namn samt äg/förarens namn anges.

Apporvilt

På SVK Mellansvenskas ordinarie eftersöksgrenar används and på spåret i Ukl och Ökl samt på vatten i alla klasser. I Ekl används gås eller räv på spåret.

När prov kan anordnas

Eftersöksgrenar, 1 januari – 30 april samt mellan 13 juli – 31 december.
Fältprov Norra Sverige tidigast 25 aug eller annan dag som ripa eller skogsfågel är lovligt för jakt.
Fältprov Södra Sverige tidigast 16 sep eller annan dag som fältfågel är lovlig för jakt.
Viltspår, hela året