Du är här

SVK Mellansvenskas provprogram 2019

Datum Ort Provtyp Domare Provledare Sista anmälningsdag
2019 07-13 Rämen Eftersök Lisa Danielsson, Andreas Nyqvist Martin Eriksson 2019-07-01
2019-07-27 Karlstad Eftersök Joakim Sköld Ove Nettelbo 2019-07-15
2019-08-04 Sollerön Eftersök Ulf Aronsson, Jim Vejby Kristina Söderström 2019-07-22
2019-09-11-14 Hällefors

Riksprov

Odelat, skog

UKL och EKL

Fält EKL – Dag Teien, Ulf Granberg, Lisa Danielsson.
Fält UKL – Anders Håkansson, Juha Åkerblom, Peter Book
Eftersöksgrenar EKL – Karl-Oskar Lund
Eftersöksgrenar UKL – Jim Veiby

UKL Marika Ericsson

EKL Kristina Söderström

2019-08-12
2019-10-05/06 Värmland Delat, fält Ulli Wieser, Patrik Bergström   2019-09-16

 

Anmälan till prov

Välj vilket prov du vill delta på. Gå till - SVK Provanmälan - där ser du hur man anmäler sig till provet.

Du kan anmäla samma hund flera dagar under en jaktprovshelg, men de ska behandlas som separata prov. 
En anmälan för varje dag. Var noga med att skriva det datum du önskar starta och använd en blankett per provdag. 

Se ytterligare information på Anvisningar anmälan prov/utställning 

Avgifter

Eftersöksprov 250,- Spår och vatten
Jaktprov 450,- Delat prov/Skog, Fjäll, Fält
Riksprov 600,- Odelat prov UKL, EKL
Fullbruksprov 900,-  
     

Apporvilt

På SVK Mellansvenskas ordinarie eftersöksgrenar används and på spåret i Ukl och Ökl samt på vatten i alla klasser. I Ekl används gås eller räv på spåret.

När prov kan anordnas

Eftersöksgrenar, 1 januari – 30 april samt mellan 13 juli – 31 december.
Fältprov Norra Sverige tidigast 25 aug eller annan dag som ripa eller skogsfågel är lovligt för jakt.
Fältprov Södra Sverige tidigast 16 sep eller annan dag som fältfågel är lovlig för jakt.
Viltspår, hela året