Du är här

Övriga uppdrag

Ordinarie prov - anmälan

Hans-Erik Johansson

E-post

Ordinarie prov - redovisare

Hans-Erik Johansson

E-post

Särskilda prov

Anna Larsson anmälan
Jenny Karlsson resultatredovisare

E-post

 

Utställningsansvarig

Bodel Göransson

E-post

Viltansvarig

Anders Flodin

E-post

Webbadministratör

Ylwa Jonasson

E-post