Du är här

Träningar

Apportering, Dirigering & Stopp!

Nu har du som medlem i SVK/Gotland möjlighet att få träna apportering, dirigering och stopp med din hund! Vi har bjudit in Åsa Sjöberg ifrån SSRK/Gotland att hålla i denna träning 4 kvällar med start onsdagen den 8 maj, kl.18.30 på Stefan Hellströms träningsplan i Dalhem. De andra träningstillfällena är inplanerade till: 15 maj, 23 maj och 29 maj. Träningsplatserna kan komma att variera, men detta får du som närvarar reda på vid varje träningstillfälle vart nästa kommer att vara.

Ingen föranmälan. Kostnad per deltagare: 50 kr/tillfälle som du betalar till SVK/Gotlands bankgironr: 349-2147 (märk din inbetalning med ditt NAMN och SVKG TRÄNING).

Välkommen!