Du är här

Viltspårprov

Viltspårprov

Rörliga, Anlag & Öppen klass 20200101-20201231

Viltspår- Rörliga prov

Notera förfaringssätt vid arrangemang av rörliga viltspårprov i SVK Bottenvikens regi.

  • Anmälan av provdatum skall göras 5 dagar innan till Ann Lundgren 070-6566340 ester2011@live.se
  • Ange domare samt provledare.
  • Försäkra er om att ni har tillstånd av markägare.
  • Resultatblanketter med underskrift samt domarens personnummer, skickas till Ann. Viktigt att hundens registreringsnummer är angivet.
  • OBS! Ann registrerar resultatet för vidarebefordran till Kenneth Sundvall. ISVK Bottenvikens regi får inget viltspårprov passera angiven arbetsgång. Resultaten redovisas månadsvis.
  • Notera ändringar från Svenska Jordbruksverket gällande animaliska biprodukter.

Samtycke

I SVK/Lokalavdelningen behandlas alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen – EU 2016/79. Vid anmälan till provet ger deltagarna sitt samtycke att bilder med namn publiceras på Bottenvikens hemsida för att visa aktiviteter som genomförs i lokalavdelningen.