Du är här

Särskilda prov

Särskilda prov, notera uppdelat år!

Eftersök 20190101-20190430 20190601-20191231
Jaktprov 20190101-20190430 20190601-20191231

 

Planerade särskilda prov 2019

Datum Plats, Terräng Platser Kontakt Domare
6/4 Arjeplog, Fjäll 6/6 Petter Ekblom 072-5510501 Erik Gustafsson
7/4 Arjeplog, Fjäll 6/6 Petter Ekblom 072-5510501 Erik Gustafsson
8/4 Arjeplog, Fjäll 6/6 Petter Ekblom 072-5510501 Ulf Granberg
13/4 Arjeplog, Fjäll/Skog 5/5 Anki Gustafsson 070-2404255 Robert Lundgren
27/4 Arjeplog, Fjäll 0/8 Petter Ekblom 072-5510501 Mattias Larsson
28/4 Arjeplog, Fjäll 0/8 Petter Ekblom 072-5510501 Mattias Larsson
19/6 Furufjärden, eftersök 4/4 Tommy Lindström 0703500076 Jonas Seger
27/6 Furufjärden, eftersök 4/4 Petter Ekblom 072-5510501 Ann-Helén Widen
2/7 Arvidsjaur, eftersök 5/5 Tom Hedlund 070-2025095 Dick Skarin
3/7 Luleå, eftersök 3/4 Roger Kempainen 070-6498088 Ann-Helén Widen
5/7 Grundträsk, eftersök 11/11 Magnus Forslund 072-5461150 Erik Gustafsson
7/7 Piteå, eftersök  7/7 Ann Lundgren 070-6566340

Robert Lundgren

15/7 Arvidsjaur, Eftersök 4/6 Viveka Grahn 0703140601 Dick Skarin
17/7 Blåsmark, eftersök 7/10 Mattias Larsson 070-3149437 Jonas Seger
31/7 Blåsmark, eftersök  10/10 Irene Nilsson 070-6724978 Mattias Larsson 
4/8 Arvidsjaur, eftersök 8/8 Roger Seppä 070-2388793 Dick Skarin
8/8 Yttersta, eftersök  3/5 Ann Lundgren 070-6566340 Mattias Larsson 
18/8 Arvidsjaur, Skog 5/5 Dick Skarin 070-5258995 Dick Skarin
21/8 Blåsmark, eftersök  6/6 Martin Ström 0767640320 Mattias Larsson 
29/8 Koler, Skog 4/4 Ann Lundgren 070-6566340 Robert Lundgren
7/9 Arvidsjaur, Skog  4/4 Juha Åkerblom 076-7892217 Mattias Larsson


Priser Särskilda prov

Jaktprov UKL 200kr

Eftersök UKL 150kr 

Jaktprov ÖKL/EKL 300 kr

Eftersök ÖKL/EKL 250 kr

Inbetalningar till våra aktiviteter, Bankgiro: 5751-3657 alt. Swishnr: 1231611136

Ange hundens namn, regnr, aktivitet samt datum.

Betalning via BIC/IBAN

HANDSESS / SE66 6000 0000 0007 2661 9272

Svenska Handelsbanken

Box 134

941 23 PITEÅ 

Återbetalning

Återbetalning av startavgift sker mot uppvisande av veterinärintyg, krav skall ställas 8 dagar efter avslutat prov. Administrativavgift, 50 kr.

 

ANVISNINGAR FÖR SÄRSKILDA PROV

Fastställda av SVKs styrelse 1996-06-02 (§8a), reviderade 2000-03-11 (§10h)

Ansvar m.m
Provledaren och den arrangerande lokalavdelningen är ytterst ansvariga för att prov genomförs enligt gällande jaktprovsregler. Provledaren skall vara godkänd av SVKs styrelse. Vid särskilt prov ska SVKs regler för prov på utsatt fågel uppmärksammas. Antal deltagare minst 3 hundar och 2 förare ska delta i ett särskilt prov. Provet kan genomföras i alla klasser, och kan genomföras som odelat prov eller som delat prov. SVKs jaktprovsregler ska tillämpas. Sammanblandning av odelat och delat prov i ett och samma prov är inte tillåtet.

 

Prov på annan lokalavdelnings område
Medlem i SVK kan, förutom inom den egna lokalavdelningen, även ordna särskilt prov inom annan avdelnings geografiska ansvarsområde. Det är dock alltid den arrangerande avdelningen/medlemmen som ansvarar för kontakter med domare och provledare, och som ombesörjer all administration. Arrangerande avdelning ska alltid i förväg tillfråga den lokal-avdelning där provmarken är belägen om lov att anordna provet, så att prov inte genomförs där lokalavdelning planerar eget prov. Det är av största vikt att störning av renskötsel undvikes (beslut i SVKs styrelse 3/1994, §7h.

Antalet prov per dag
Under en provdag får med samma domare, funktionärer och deltagare endast ett särskilt prov genomföras.

Anmälan
Medlem som vill anordna särskilt prov ska anmäla detta till, Martin Ström martin.strom@norconsult.com telefon 076-764 03 20 

Anmälan ska innehålla uppgifter om antal hundar, provplats, datum, domare och provledare. Vid eftersök skall provledaren finnas på plats och vid fältprov på morgonen för kontroll och upprop. Under provdagen måste provledaren finnas tillgänglig per telefon. Medlemmen ansvarar för att erforderligt tillstånd av jakträttsinnehavare inhämtas och att detta tillstånd redovisas för provledaren. Provledaren meddelar kassören kassor@svkbottenviken.se vem och vilka hundar som deltog efter provets genomförande

Provet ska anmälas senast 5 dagar före första provdagen Anmälan och redovisning av provet skall ske digitalt. Deltagarna fyller i samtliga uppgifter på egenskapsblankett som skickas till provledaren för aktuellt prov. Provledaren skickar samtliga eg-blanketter till provets domare. All redovisning av provet sker digitalt och domaren skickar resultaten till provledaren. Provledaren skickar resultatet vidare till redovisaren för särskilda prov. Provet ska redovisas till SVK enligt gällande redovisningsinstruktioner.

Avgifter 
Anmälningsavgiftens storlek fastställs av respektive lokalavdelning. Se prislista under aktiviteter

Resultaten på särskilda prov ska vara Martin Ström tillhanda senast två veckor efter provdatum.