Du är här

Kommitteér

Jaktprovskommitté: Tommy Lindström(sk), Johan Öberg, Martin Ström, Lars Hallerfors

Utbildningskommitté: Mattias Larsson(sk), Christer Holmberrg

Informationskommitté: Martin Ström(sk), Jan Tegelid

Utställningskommitté: Ann Lundgren(sk), Karola Lövgren