Du är här

Övriga uppdrag 2019

Övriga uppdrag 2019

 • Utställning: Ann Lundgren 070-6566340 kassor@svkbottenviken.se
 • Eftersök och jaktprov: Lars Hallerfors 
 • Redovisning särskilda prov: Martin Ström 076-7640320 martin.strom@norconsult.com 
 • Valberedning: Henrik Boström (sk.), Christer Holmberg, Emilia Nilsson  
 • Revisorer: (2019-2020) Erik Plenk, Roger Kempainen
 • Revisorsuppleanter: (2019-2020) Ann-Helén Widén, Tommy Lindström
 • Domarbokningar: Mattias Larsson
 • Utställningar: Ann Lundgren   
 • Apportvilt: 
 • Materialförvaltare: Ann Lundgren
 • Fullmäktigedelegat: Peter Åström
 • Fullmäktigedelegat: Mattias Larsson
 • Instruktörer:  
 • Viltspår: Carola Walllstål
 • Webmaster: Martin Ström