Du är här

Särskilt prov

Särskilda prov är prov som inte är ordinarie prov arrangerade av SVK Östra. Dessa prov arrangeras av medlemmarna själva. Det som behövs är en lämplig mark att dra spår på eller gå efter fågel på, ett lämpligt vatten för vattenapporten, en domare och en provledare. Anmäl ditt särskilda prov minst fem hela dagar innan du ska ha det till den som ansvarar för de särskilda proven. Tänk på att det är trevligt att kunna erbjuda våra nya eller inte så erfarna medlemmar möjlighet att starta på prov, försök därför ha ett par platser lediga om möjlighet finns.

Lista över särskilt prov 2020

Datum

Ort

Provtyp

Provledare  

Kontaktperson

Telefon/mail

Domare

Lediga platser

12 januari
Långtora
Fältprov delat
Maria Fredriksson, Karin Olebjörk
Karin Olebjörk
Ingemar Roselin
Fullt
27 januari
Långtora
Fältprov delat
Christina Tall, Helena Thulin
Helena Thulin
073-410 86 60, helena@solvallens.se
Jörgen Rönnberg
Fullt
11 februari
Långtora
Fältprov delat 
Helena Thulin. Jonny Bergh
Helena Thulin
073-410 86 60, helena@solvallens.se
Jim Vejby
Fullt
26 februari
Långtora
Fältprov delat 
Helena Thulin
Helena Thulin
073-410 86 60, helena@solvallens.se
Kenneth Sundvall
Fullt
21 mars
Långtora
Fältprov delat
Maria Fredriksson, Eva Kits Nilsson
Cilla Sandström
Kjell Mattsson, Kenneth Sundvall
Fullt
22 mars
Långtora
Fältprov delat
Maria Fredriksson, Eva Kits Nilsson
Cilla Sandström
Kjell Mattsson, Lennart Karlsson
Fullt
5 mars
Långtora
Fältprov delat
Ingela Lindfors
Bibbi Bonorden
Mikael Holmström
Fullt
4 juli
Gålö
Eftersöksprov
Frida Aldor
Andrea Brännström
Per-Lars Cummings
Fullt
9 juli
Gamla Uppsala 
Eftersöksprov
Ingela Lindfors,  Helena Thulin
Kristina Ogeborg
Kjell Mattsson
Fullt
               
               
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du starta på ett särskilt prov?

Ta då kontakt med den som står som kontaktperson för det särskilda provet i tabellen nedanför. Östra har tyvärr ingen ”väntelista”, utan det är oftast kontaktpersonen för provet som har bäst koll på om platser finns på provet. Om du inte hittar information i listan över prov så kan du prova att ställa frågan i vår Facebook-grupp, ibland finns lediga platser som inte har hunnit utlysas på hemsida. Facebookgruppen heter ”Östra Vorstehklubben”.

Betalning sker på plats, helst med jämna pengar. 

På särskilda prov tar du med eget apportvilt. Tänk på att det ska vara väl upptinat till provdagen. Hör med kontaktpersonen hur de har lagt upp det på provet du vill starta.

Både föraren av hunden samt ägaren måste vara medlem i Svenska Vorstehklubben. Om så inte är fallet kommer hundens resultat att strykas.

Kostnad för att starta särskilt prov varierar mycket. Detta beror på att markägarna tar olika mycket betalt. Klubben vill ha ersättning med 200 kr per startande hund för fältprov och 200 kr per startande hund för eftersöksgrenarna. Denna ersättning betalas på plats till kontaktpersonen eller provledaren. Det kan även förekomma bensinersättning till domare etc. Fråga kontaktpersonen för provet hur mycket provet kommer att kosta.

Till provet ska du ta med registreringsbevis med giltig vaccination samt kvitto på betalning efter överenskommelse med kontaktperson eller provledare. Vid prov där vilt kan fällas ska du också ha med statligt jaktkort. Apportvilt till prov i eftersöksgrenar tas med efter överenskommelse med provledare eller kontaktperson.

Anmälan till särskilda prov

Vid anmälan till särskilda prov ska du INTE anmäla dig via formuläret på vorsteh.se. Skicka bara anmälan med en ifylld egenskapsblankett till Provledaren. Här hittar du Egenskapsblankett

Gör så här:

  • ​Om du redan har en ifylld blankett kan du bara ändra plats, datum etc. och använda den
  • Om du inte har det gör så här:
  1. Klicka på länken så öppnas blanketten
  2. Ladda ner blanketten till din dator - ge den ett eget namn t.ex. hundens namn
  3. Fyll i blanketten med alla uppgifter om provet, samt dig och din hund
  4. Fyll i - Anmälan till prov - och bifoga blanketten 

Anordna ett prov

Anmälan av provet ska i första hand ske via mail till svkostra.medlem@gmail.com (om ni inte har tillgång till mail – per post till Ellen Vesterlund Bockens väg 4, 746 91 Bålsta).

För att även ge nya medlemmar möjlighet att kunna få plats på prov så uppskattar vi om provet inte redan är fullt när ni anmäler det.

Du kommer få en bekräftelse på att ditt prov är anmält.

Har du frågor om att anordna ett särskilt prov så hör av dig till Ellen Vesterlund, 070-621 00 92. Det går ej att anmäla prov via telefon!

Provresultatet ska efter genomfört prov skickas till provredovisarna inom 2 veckor efter provdatum.

Provredovisare:
Lasse Savela & Malin Savela

Maila till provredovisare på: provredovisarnaostra@gmail.com

Provredovisning via brev skickas till:
Malin & Lasse Savela
Gimgöl Västerlund
643 98 Julita

Anvisningar för särskilda prov

Se Svenska Vorstehklubbens hemsida Anvisningar för särskilda prov