Du är här

Särskilt prov

Särskilda prov är prov som inte är ordinarie prov arrangerade av SVK Östra. Dessa prov arrangeras av medlemmarna själva. Orsakerna till varför man arrangerar ett särskilt prov kan vara många. Det som behövs är en lämplig mark att dra spår på eller gå efter fågel på, ett lämpligt vatten för vattenapporten, en domare och en provledare. Anmäl ditt särskilda prov minst fem hela dagar innan du ska ha det till den som ansvarar för de särskilda proven. Tänk på att det är trevligt att kunna erbjuda våra nya eller inte så erfarna medlemmar möjlighet att starta på prov, försök därför ha ett par platser lediga om möjlighet finns.
 

Lista över särskilda prov 2019

Datum Ort Provtyp Provledare Kontaktperson Telefon/mail Domare Lediga platser

1maj

Svalboviken

Eftersök

Philippa Järvinen

Lasse Savela

 

Lennart Karlsson

Fullt

10 juli Bålsta Eftersök Frida Aldor Agneta Aldor 076-79 04 510 Carl-Magnus Olofsson Ja
12 juli Grönsöö Eftersök Frida Aldor Christina Tall 0705-75 48 00 Carl-Magnus Olofsson Ja
25 juli Gamla Uppsala Eftersök Helena Thulin Helena Thulin 073-410 86 60, helena@solvallens.se Mikael Holmström Fullt

28 juli

Grönsöö Eftersök Christina Tall  Niklas Lagström 070-78 27 981, niklas@lagstrom.se Carl-Magnus Olofsson Ja
28 juli Kila Eftersök

Kristina Pettersson, Maria Fredriksson

Maria Fredriksson 072-7035308, maria.fredriksson@wretdalen.se Mikael Holmström Ja
11 augusti Näshulta Eftersök Lasse Savela Lasse Savela 073-8280757, lasse@viltjagarens.se  Kenneth Sundvall Ja
14 augusti Jönåker Eftersök Kristina Pettersson Kristina Pettersson

070-090 50 08, kp.legvet@telia.com

Kjell Mattson Fullt
14 augusti Näshulta Eftersök Lasse Savela Lasse Savela 073-8280757, lasse@viltjagarens.se  Kenneth Sundvall Fullt
19 augusti Gamla Uppsala Eftersök Anette Rönnberg Helena Thulin 073-410 86 60, helena@solvallens.se Mikael Holmström Fullt
19 augusti Österbybruk Eftersök Philippa Järvinen Philippa Järvinen 073- 083 80 83 Kjell Mattsson Fullt
12 september Gamla Uppsala Eftersök Anette Rönnberg Helena Thulin 073-410 86 60, helena@solvallens.se Mikael Holmström Inställt
28-29 september Grönsöö Fullbruksprov Helen Walsh, Ellen Vesterlund Helen Walsh 076-876 95 22, hirvas1@gmail.com Thomas Johansson, Peter Book Fullt
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anordna ett prov

Anmälan av provet ska i första hand ske via mail till  svkostra.medlem@gmail.com (om ni inte har tillgång till mail – per post till Ellen Vesterlund Bockens väg 4, 746 91 Bålsta). För att även ge nya medlemmar möjlighet att kunna få plats på prov så uppskattar vi om provet inte redan är fullt när ni anmäler det.

Du kommer få en bekräftelse på att ditt prov är anmält.

Har du frågor om att anordna ett särskilt prov så hör av dig till Ellen Vesterlund, 070-621 00 92. Det går ej att anmäla prov via telefon.

 

När får man anordna särskilda prov?

         
0101-0415 Särskilda prov – Fält Ukl,Ökl,Ekl Östra  
0916-1231 Särskilda prov – Fält Ukl,Ökl,Ekl Östra  
0101-0515 Särskilda prov – Eftersöksgrenar Ukl,Ökl,Ekl Östra  
0701-1231 Särskilda prov – Eftersöksgrenar Ukl,Ökl,Ekl Östra

Vill du starta på ett särskilt prov?


Ta då kontakt med den som står som kontaktperson för det särskilda provet i tabellen nedanför. Östra har tyvärr ingen ”väntelista”, utan det är oftast kontaktpersonen för provet som har bäst koll på om platser finns på provet. Om du inte hittar information i listan över prov så kan du prova att ställa frågan i vår Facebook-grupp, ibland finns lediga platser som inte har hunnit utlysas på hemsida. Facebookgruppen heter ”Östra Vorstehklubben”.

Om du skall starta på ett särskilt prov


Anmälan sker till kontaktpersonen med ifylld egenskapsblankett som ska skickas in via mail. Ingen anmälning via Provanmälan på SVK:s sida. Här kan du ladda ner Egenskapsblanketten Betalning sker på plats, helst med jämna pengar. På särskilda prov tar du med eget apportvilt.
Om du behöver vilt kontakta viltfodge. Tänk på att det ska vara väl upptinat till provdagen. Hör med kontaktpersonen hur de har lagt upp det på provet du vill starta.

Både föraren av hunden samt ägaren måste vara medlem i Svenska Vorstehklubben. Om så inte är fallet kommer hundens resultat att strykas.

Kostnad
Kostnad för att starta särskilt prov varierar mycket. Detta beror på att markägarna tar olika mycket betalt. Klubben ska ha ersättning med 200 kr per startande hund för fältprov och 200 kr per startande hund för eftersöksgrenarna. Denna ersättning betalas på plats till kontaktpersonen eller provledaren.
Det kan även förekomma bensinersättning till domare etc. Fråga kontaktpersonen för provet hur mycket provet kommer att kosta.

Redovisning av det särskilda provet

Provresultatet ska efter genomfört prov skickas till provredovisarna inom två veckor efter provdatum.

Provredovisare
Mia Lindros
Lasse Savela
Malin Savela

Maila till provredovisare på: provredovisarnaostra@gmail.com

Provredovisning via brev skickas till:

Mia Lindros
Söderbyvägen 16
144 61 Rönninge