Du är här

Kontaktpersoner

Kontakta oss gärna vi är intresserade av dina synpunkter.

Ordförande

Magnus Eklund
070-723 22 52
svkostra.medlem@gmail.com

Valberedning

Niklas Lagström, sammankallande, niklas@lagstrom.se
Kristina Ogeborg
Katrin Henriksson

Revisorer

Ordinarie Elisabeth Manninger,  070-324 35 34 elisabeth.manninger@gmail.com
Maria Forss ordinarie 
Arne Orrgård suppleant
Ulf Rosberg suppleant

 

Webbansvarig

Bibbi Bonorden
bibbi@bonorden.se

Materialansvarig

Carl Arosenius
carl@nynasgard.se
070-305 20 92

Pokalfogde

Helene Hederstedt
helene.hederstedt@gmail.com
 

 

 

 

Föreningens adress:
SVK Östra
 

SVK Östras PG 118 93-5