Du är här

Anmälan till aktivitet

Anmälningsavgifter 

Utställning

Valp 6-9 mån,
Champion och Veteran 200 kr
Övriga klasser 350 kr

Viltspår

Ordinarie Se aktuellt PM
Rörligt 200 kr

Jaktprov

Eftersök ordinarie ökl, ekl 400 kr
Eftersök ordinarie ukl 300 kr
Eftersök särskilt prov  200 kr
Delat fältprov, ordinarie, ukl  500 kr
Delat fältprov, ordinarie, ökl, ekl  700 kr
Odelat prov, ordinarie, ukl  800 kr
Odelat prov, ordinarie, ökl, ekl  1100 kr
Fält, särskilt prov  200 kr

Fullbruksprov

Se aktuellt PM.

Turordning

OBS! Vi tillämpar prioritering enligt nedan för anmälan till våra prov
1. Medlem i Östra med någon av våra raser samt anmäld och betald i tid.
2. Medlem i annan lokalavdelning samt någon av våra raser. Anmäld och betald i tid.
3. Ej medlem

Efteranmälan

Vid vissa prov och utställningar kan efteranmälan vara möjlig. Kontakta alltid provsekreteraren i sådant fall. En tilläggsavgift på 50 kr per prov tas då ut och betalas samtidigt med ordinarie avgift.

Återbud

Vid återbud pga. skada, sjukdom etc. med veterinärintyg kommer en administrativavgift på 100 kr att behållas av klubben. Vid övriga återbud återbetalas ej anmälningsavgiften. Meddela kassören till vilket kontonummer som pengarna ska sättas in på.


Ordinarie eftersöksgrenar och ordinarie jaktprov

Nu ska du anmäla dig till jakt- och eftersöksprov i SVK Östra i det nya anmälningssystemet. Det gäller både ordinarie och särskilda prov.

Jakt- och eftersöksprov - här hittar du alla prov i Östra och alla andra lokalavdelningar.

Nya provanmälan - här får du detaljerad information om hur du ska anmäla dig till prov i nya anmälningssystemet.

Särskilt prov
För information om hur du arrangerar- eller anmäler dig till ett särskilt jaktprov (eftersöksgrenar och fält) se länk.


Utställning

Anmälan till utställning.
Obs! Om du angett en e-mailadress så kommer du omgående få en bekräftelse på att anmälan är mottagen. Om du inte får någon så kontakta provsekreterarna.ostra@gmail.com.

Om du inte anmäler via internet så går det bra att skicka blanketten i fylld till provsekreterarna.ostra@gmail.com eller en skriftlig anmälan via post till 

Ellen Vesterlund
Bockens väg 4
74691 Bålsta

Blankett för anmälan: Utställning

Så här använder du blanketten:

  1. Spara ner blanketten på din dator.
  2. Öppna blanketten med Adobe Reader och fyll i så många uppgifter du kan – även de uppgifter som inte obligatoriska att fylla i.
  3. Tänk på att ange hundens rätta namn – dvs. det namn som hunden är registrerad med (inte tilltalsnamnet).
  4. Spara dokumentet med din hunds namn (dvs. det registrerade namnet enligt punkt 3 ovan).
  5. Bifoga blanketten i din anmälan.

Betalning

Anmälningsavgiften (se nedan) betalas till SVK Östras PG 118 93-5 samtidigt som anmälan. Ange datum och plats, klass och hundens reg.nr.

Om du betalar från annat land än Sverige
IBAN: SE14 9500 0099 6034 0011 8935
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Anmälningsavgifter Utställning 
Valp 6-9 mån, Champion och Veteran 200 kr
Övriga klasser 350 kr

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag (tre veckor innan aktiviteten) ska anmälan vara hos provsekreteraren och avgiften inbetald.

Ordinarie viltspårprov

Anmälan till viltspår.

Betalning

Anmälningsavgiften (se nedan) betalas till SVK Östras PG 118 93-5 samtidigt som anmälan. Ange datum och plats, klass och hundens reg.nr.

Om du betalar från annat land än Sverige
IBAN: SE14 9500 0099 6034 0011 8935
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag (= tre veckor innan aktiviteten) ska anmälan vara hos provsekreteraren och avgiften inbetald.

Rörligt viltspårprov

För information om hur du bokar och anmäler dig till ett rörligt viltspårprov, se länk.


Anmälan till SVK Östra övriga aktiviteter

SVK Östra har under året ett antal utbildningar som rör prov, uppfödning och hundträning m.m. Vilka utbildningar som arrangeras under året är helt beroende av behov och efterfrågan från våra medlemmar.

Har du förslag eller önskemål på någon utbildning eller kan tänka dig att hålla i en utbildning så kontakta utbildningsansvarig i klubben.

Regler för anmälan till SVK Östras övriga aktiviteter 

Detta gäller för anmälan till SVK Östras aktiviteter och utbildningar (Prov och utställningar har separata regler)

  • Samtliga aktiviteter i SVK Östras regi är i första hand avsedda för SVK Östras medlemmar dock i mån av plats är medlemmar från andra lokalklubbar inom SVK välkomna att anmäla sig.

Så här anmäler du dig

  • Anmälan skall alltid ske till ansvarig för respektive aktivitet.
  • Anmälan är bindande och en administrationsavgift på 100 kr, på kursavgifter upp till 1000 kr, kommer att tas ut vid återbud. Vid högre kursavgifter kommer administrationsavgiften att framgå i PM.
  • Betalning skall göras senast sista anmälningsdag. Om inte kommer du hamna sist på reservlistan för aktiviteten eller mista platsen helt om inte betalning är gjort på aktivitetsdagen. (Gäller självklart inte aktiviteter där betalning sker på plats).
  • Vid anmälan skall nedanstående uppgifter finnas (kopiera gärna in punkterna i mailet så missar du inget):

Namn på förare
Personnummer 10 siffror
Adress inkl postadress
Medlemsnummer
Lokalavdelnin

Namn på hund
Ras
Reg nummer
Telefon/mobilnummer
E-post