Du är här

Allmän information

Riksprov

Odelat prov i unghundsklass och elitklass i skogarna mellan Hällefors och Fredriksberg 11-14 september.  

Anmälan och anmälningsavgift

Anmälan via SVKs hemsida - Anmälan till prov
Avgiften är 600 kr för både UKL och EKL. Betala till pg 70 54 10-9.
Sista anmälnings- och betalningsdag är 12 augusti.

Domare

Fält Ekl

Dag Teien
Ulf Granberg
Lisa Danielsson

Fält Ukl

Juha Åkerblom
Peter Book
Vakant

Eftersöksgrenar Ekl

Karl-Oskar Lund

Eftersöksgrenar Ukl

Jim Veiby