Exteriörbeskrivningsplan 2016

För närvarande genomförs vidareutbildning av samtliga beskrivare, samt utbildning av nya beskrivare. Se Exteriörkommittén för mer information.

Uppfödare som vill exteriörbeskriva en kull valpar, hör gärna av er till någon av de auktoriserade beskrivarna så försöker vi få till en enskild beskrivning.