Du är här

Inför fullmäktige 2019

Lördag 25 maj 2019 arrangeras SVK:s fullmäktige. Söndag 26 maj är diskussions- och arbetsdag för styrelsen och delegaterna.

Fullmäktigemötet är SVK:s högsta beslutande organ. Fullmäktigedelegaterna utses av lokalavdelningarna och genom dessa för lokalavdelningarna sin talan och utövar sin rösträtt. Ordinarie fullmäktigemöte hålls vartannat år under maj eller juni månad.

Extra fullmäktigemöte hålls om revisorerna så yrkar, om minst 1/3 av fullmäktigedelegaterna så yrkar eller om styrelsen så beslutar.