Du är här

Dokument

 

Ansökan om championat

Har din hund meriterat sig för att bli champion så måste du ansöka till SKK om att få det 

Utbildningsmaterial för provledare

Här finns flera dokument som används vid utbildningen av provledare

Att resa med hund

Självklart ska vår bästa vän med på resa både här hemma och utomlands! Här finner du en del praktisk råd för hur man gör hundens resa bra och trygg.

Introduktion för nybörjare

Här finns ett dokument för dig som är nybörjare och vill lära dig grunderna för hur du utbildar dig själv och din hund. Här finns också en beskrivning hur jaktprov går till och vad domaren ser på.

GDPR-mallar

Här finns mallar som lokalavdelningarna kan använda för att ingå avtal med domare och provledare, samt texter att publicera på hemsidan.

Övriga länkar

Här finns länkar till en rad nordiska och utländska rasklubbar

Stadgar

Svenska Vorstehklubbens stadgar

PM och arbetsordning

Dessa dokument redovisar SVK:s aktuella organisation, inklusive uppgifter för olika funktionärer på central nivå. Eftersom arbetsformer/-uppgifter förändras med tiden får dokumenten betraktas som levande, och synpunkter på innehåll och upplägg tas tacksamt emot.