Du är här

Vi har ett resultat...

Vilken helg SVK/Gotland har haft! Vackert väder, härliga marker, mycket fågel och duktiga hundar! 

Provledningen och SVK/Gotlands styrelse riktar ett STORT TACK till alla markägare, deltagare, funktionärer och inte minst domarna Roger Malmqvist och Anders Håkansson för en fantastisk provhelg.

Resultaten från båda proven finns under Program - Prov-resultat.