Du är här

Vad gäller angående provverksamhet med anledning av corona

Med anledning av SKK Centralstyrelses uttalande gällande verksamheten inom SKK-organisationen så har SVK Östra styrelse beslutat att ställa in ordinarie och särskilda fält- och eftersöksprov inom SVKÖs område. Vi inväntar vidare direktiv från SKK CS och SVK HS. Detta gäller från och med nu till och med 31 maj 2020. Beslutet kan vid behov förlängas. Rörliga viltspår får genomföras enligt SKK:s direktiv.

SVK Östra lyder under SKK och är därför skyldiga att följa de direktiv som SKK ger. SVK Östras lokalavdelning sträcker sig över regionerna Stockholm, Uppsala och Södermanland. Vi som styrelse måste säkerställa att ingen rör sig mellan regionerna i och med att vi är ansvariga som arrangörer vid ordinarie, särskilda jaktprov samt utställningar.

En enig styrelse beslutade att inte tillåta ordinarie, särskilda jaktprov eller utställningar fram till och med den 31 maj 2020. Detta eftersom vi inte kan efterleva SKK:s direktiv på ett tillfredställande sätt. Vi inväntar vidare direktiv från SKK CS och SVK HS. 

Gällande ordinarie viltspårsprov samt uttagningen till Viltspårsmästaren beslutade styrelsen att ställa in provet och uttagningen då vi inte kan efterleva SKK:s direktiv på ett tillfredställande sätt angående rörelse över regiongränserna och antal deltagare vid sammankomst.

Lokalavdelningarna inom SVK är ansvariga för de prov och utställningar som anordnas inom deras respektive områden och att de följer de regler som SKK och SVK beslutar om.

Mvh Magnus Eklund

Ordförande SVK Östra