Du är här

Sena Elit 9-10/11

Sista anmälningsdag är 23/10. Provet går över två dagar med en grupp per dag, eventuella finaler för utdelande av CACIT sker på söndagen om mer än en grupp. Vid eventuell lottning går SVK Södras medlemmar först om man betalat och anmält i tid, därefter lottning bland de som betalat och anmält i tid.

Domare: Juha Åkerblom

Provledare: Nils Linde