Du är här

Riksprov 2021

SVK Malmfälten har fått förfrågan från SVK:s huvudstyrelse om klubben kan arrangera Riksprovet 2021 på fjäll. Klubbens styrelse ställer sig positiv till detta, men vill ändå höra vilket intresse som finns bland klubbens medlemmar att hjälpa till med arrangemanget. 

Senaste gången Malmfälten stod för arrangemanget var mycket uppskattat. Vackra fjäll med gott om ripor, bra väder och glada funktionärer bidrog till det lyckade arrangemanget. Tack vare ripinventeringarna som vi gör varje år har vi god kontroll på ripbeståndets cykler, utifrån den kunskapen ska 2021 vara ett bra ripår.

För att klubben ska ta på sig den här typen av arrangeman krävs att många av klubbens medlemmar hjälper till med arrangemanget. Du som är intresserad att delta som funktionär anmäler det till svkmalmfalten@gmail.com